24 juni

Activiteit VWO 4

Leerlingen VWO 4 gaan in gesprek met de mentor en medeleerlingen over enkele beladen thema's i.c.m. een fysieke activiteit op onze sportvelden.