Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Tijdens de schoolloopbaan maken leerlingen belangrijke keuzes voor hun toekomst: een profielkeuze in het derde leerjaar en een keuze voor de vervolgopleiding. De decanen bereiden de leerlingen daar samen met de mentor op voor.

LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) helpt leerlingen te ontdekken over wie ze zijn en waar hun talenten, motivatie en ambities liggen. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik worden? Wat vind ik belangrijk?

Handige links 

Op de volgende pagina vind je enkele links en documenten terug die handig zijn bij de oriëntatie, zoals de keuzeformulieren en het verlofformulier wanneer je een meeloopdag of open dag wilt bezoeken. 

Rol van de schooldecanen

De taken van de schooldecaan liggen in grote lijnen op vijf gebieden:

  • Het opzetten van LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB).
  • Het coachen van mentoren in het kader van LoopbaanOriëntatie en Begeleiding.
  • Het voeren van loopbaangesprekken met individuele en groepen leerlingen.
  • Het onderhouden van externe contacten met bedrijfsleven en vervolgopleidingen.
  • Het verzorgen van decaanlessen.

Leerlingen kunnen iedere donderdag terecht bij één van de decanen om te praten over de profiel- en/of studiekeuze. Er kan ook een afspraak gemaakt worden. 

De schooldecanen zijn: