Ondersteuning en maatwerk

Alle leerlingen van ROER College Schöndeln krijgen een goede begeleiding tijdens hun studie. De school heeft daartoe een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In onze algemene brochure staat hierover meer informatie. Op deze pagina beschrijven we in grote lijnen hoe ons proces rondom zorg en ondersteuning verloopt. 

schoolondersteuningsprofiel

algemene brochure

 Ondersteuning-leerlingversie.jpg

Mentor eerste aanspreekpunt

Voor ouders/verzorgers en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt om zorgen te delen of om ondersteuningsbehoeften te bespreken. De mentor overlegt vervolgens met de leerlingcoördinator en het zorgteam op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden. Soms kan een ondersteuningsvraag intern worden opgepakt soms is de hulp van een externe partner nodig om samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school het ondersteuningstraject voort te zetten. 

Onze vier niveaus van ondersteuning

De ondersteuning is, op basis van het cascademodel van het samenwerkingsverband, onderverdeeld in vier niveaus:

  • Niveau 1: de basiskwaliteit die beschikbaar is voor alle leerlingen.
  • Niveau 2: een extra steuntje in de rug voor leerlingen die iets meer nodig hebben. Dit valt onder de basisondersteuning van de school.
  • Niveau 3: schooloverstijgende extra ondersteuning.
  • Niveau 4: aanvullende gespecialiseerde ondersteuning door een externe partner nodig.

Meer informatie kunt u vinden door in het keuzemenu links één van de niveaus aan te klikken.

Een overzicht van de belangrijkste contactpersonen in onze schoolorganisatie staan op de volgende pagina's handig bij elkaar. De zorgcoördinator is: mevr. V. (Vivian) Bruijsten, bereikbaar via zorg@roercollege.nl.

 zorgteam_juni2022.jpg

 

Bent u zich aan het oriënteren op onze school en heeft uw kind een ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek. 

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

 

Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.