Ondersteuning

Ondersteuning van leerlingen
ROER College Schöndeln wil dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Een goede begeleiding van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan dus voorop. Uitgangspunt bij alle vormen van ondersteuning is het versterken van de zelfredzaamheid. Onder Ondersteuning van leerlingen leest u hier meer over. 

Passend onderwijs
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat de visie van ROER College Schöndeln op het gebied van passend onderwijs beschreven. Het document geeft een beschrijving van de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden. Onder Passend onderwijs leest u hier meer over.