Niveau 4: Aanvullende ondersteuning 


Passend onderwijs

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. 

Samenwerkingsverband Midden-Limburg

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 (SWV Midden-Limburg). Samen zorgen zij voor een dekkend aanbod in passend onderwijs in Midden-Limburg. 

Scholen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband hebben zich dus verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel dat elke leerling die een ondersteuningsbehoefte heeft, geholpen wordt. 

Binnen ons samenwerkingsverband worden drie categorieën aanvullende ondersteuning onderscheiden: gespecialiseerde therapie (extern), gespecialiseerde ondersteuning cluster 1 en 2 (visus/gehoor/taalontwikkelingsstoornis) en hybride onderwijs-zorg trajecten. 

Meer informatie?

Verdere informatie over het samenwerkingsverband vindt u door op de volgende links te klikken: 

www.swvvomiddenlimburg.nl.

Poster Kwaliteitszorg SWV 31.02

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl 

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning


Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.