Historie en ligging

ROER College Schöndeln is op 1 augustus 2020 ontstaan uit een samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln.  Het is gelegen aan de Heinsbergerweg in Roermond op het voormalig landgoed Schöndeln. De ligging van ROER College Schöndeln is uniek. De locatie is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer. 

Ontwikkelingen

Na jaren onduidelijkheid ligt er nu een besluit van de gemeente Roermond voor onze school. Er wordt 16,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de (ver)nieuwbouw van de school.

We houden je op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen via deze site en onderstaande recente nieuwsitems.  Nog meer Nieuwsitems bekijken om een beeld te krijgen van ons traject? Kijk dan hier en selecteer op items Locatie. 

Heb je vragen over dit proces? Stel deze dan via directie@roercollege.nl 

Locatie Schöndeln

De ligging van ROER College Schöndeln is uniek in Nederland. De locatie is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer. De ontwikkeling van het terrein biedt kansen voor een nieuwe aanpak, een aanpak die beter past bij de plek, maar nog belangrijker, beter bij de leerling. Een aanpak die meer aansluiting zoekt bij de omgeving en een aanpak die van locatie Schöndeln een unieke leeromgeving maakt.

Voorkeursscenario: campusvariant

Voortkomend uit onze onderwijskundige visie gaat de voorkeur uit naar meerdere kleinschalige gebouwen waarin aanverwante vakken samenwerken. We noemen dit domeinen.

We positioneren de diverse domeinhubs op een dusdanige manier dat we maximaal gebruik maken van het terrein. Leerlingen en medewerkers gebruiken het terrein om tot leren en lesgeven te komen. Onderwijs op ROER College Schöndeln is onderwijs op diverse fysieke plekken op diverse wijzen en in diverse vormen, echter altijd in de beslotenheid van de veilige groene omgeving.

Onderstaande afbeelding dient enkele ter inspiratie en illustratie. De vorm en plaatsing van de gebouwen is dan ook niet conform wens of denkrichting.

verbeelding-2.png

Fasering

De campusvariant gaat uit van verschillende gebouwen in een landschappelijke setting. De gebouwen zijn gericht op de kwaliteiten van de omgeving en worden gefaseerd gebouwd op basis van het programma van eisen van ROER College Schöndeln. 

fasering.png