Historie en ligging

ROER College Schöndeln is op 1 augustus 2020 ontstaan uit een samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln.  Het is gelegen aan de Heinsbergerweg in Roermond op het voormalig landgoed Schöndeln. De ligging van ROER College Schöndeln is uniek. De locatie is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer. 

Ontwikkelingen

Na jaren onduidelijkheid ligt er nu een besluit van de gemeente Roermond voor onze school. Er wordt ruim budget vrijgemaakt voor de (ver)nieuwbouw van de school.

De ontwikkeling van het terrein biedt kansen voor een nieuwe aanpak, een aanpak die beter past bij de plek, maar nog belangrijker, beter bij de leerling. Een aanpak die meer aansluiting zoekt bij de omgeving en een aanpak die van locatie Schöndeln een unieke leeromgeving maakt.

We houden je op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen via deze site en onderstaande recente nieuwsitems.  

Heb je vragen over dit proces? Stel deze dan via directie@roercollege.nl 

Programma van Eisen: campus met domeinen

Op dit moment ronden we het programma van eisen voor onze nieuwbouw af. In zo’n programma van eisen schrijven we op welke gebouwen passen bij onze onderwijskundige ambities. Om dit een breed gedragen document te laten zijn hebben de leerlingen en het personeel in meerdere sessies hun mening gegeven over hoe ons onderwijs er in de toekomst uit moet komen te zien. We gaan werken met onderwijskundige domeinen. Een domein is een groep vakken die een inhoudelijke relatie met elkaar hebben. 

We gaan werken met de domeinen Talen, Zaakvakken, Wiskunde, Bèta (biologie, natuur- en scheikunde), Kunst & Cultuur en id+. Natuurlijk hoort hier ook Sport bij, de nieuwbouw voor de gymzalen heeft echter een apart traject. 

Ruimtelijk raamwerk

Om een en ander schematisch weer te kunnen geven is er een ruimtelijk raamwerk gemaakt. Zo weten we waar we de gebouwen op het terrein willen plaatsen. Duidelijk is dat we in onze ambitie de plek waar nu het hoofdgebouw staat nodig hebben voor een gedeelte van de nieuwbouw.

nwbw-overzicht.jpg

 

Uitgebreidere informatie kunt u nalezen bij de hieronder vermelde meest recente nieuwsberichten.