Historie en ligging

ROER College Schöndeln is op 1 augustus 2020 ontstaan uit een samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln.  Het is gelegen aan de Heinsbergerweg in Roermond op het voormalig landgoed Schöndeln. De ligging van ROER College Schöndeln is uniek. De locatie is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer. 

Ontwikkelingen

Na jaren onduidelijkheid ligt er nu een besluit van de gemeente Roermond voor onze school. Er wordt ruim budget vrijgemaakt voor de (ver)nieuwbouw van de school.

De ontwikkeling van het terrein biedt kansen voor een nieuwe aanpak, een aanpak die beter past bij de plek, maar nog belangrijker, beter bij de leerling. Een aanpak die meer aansluiting zoekt bij de omgeving en een aanpak die van locatie Schöndeln een unieke leeromgeving maakt.

We houden je op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen via deze site en onderstaande recente nieuwsitems.  

Heb je vragen over dit proces? Stel deze dan via directie@roercollege.nl 

Onderwijskundig gereed om aan de slag te gaan!

Nadat we de afgelopen jaren intensief met leerlingen en medewerkers hebben gesproken over ons onderwijs van de toekomst zijn we er onderwijskundig klaar voor! 

 nov-23-afbeelding-1.png

We gaan werken met onderwijskundige domeinen in kleinschalige aparte gebouwen verdeeld over ons fantastische groene terrein. 

Een domein is een groep vakken die een inhoudelijke relatie met elkaar hebben. We gaan werken met de domeinen Talen, Zaakvakken, Wiskunde, Bèta (biologie, natuur- en scheikunde), Kunst & Cultuur en id+. 

 nov-23-afbeelding2.png

Tevens is het budget voor de sportvoorziening veiliggesteld en daarmee zijn de plannen voor onze ideale onderwijscampus compleet. Het ruimtelijke raamwerk en het programma van eisen hebben geleid tot indeling van de diverse campusgebouwen.  

Een artist impression van het terrein leidt tot deze beelden:

 Scherm_afbeelding-2023-11-24-om-13-12-53.png

 nov-23-Afbeelding4.png

Scherm_afbeelding-2023-11-24-om-13-11-55.png

 

Inmiddels is ook een video beschikbaar die een nog beter beeld geeft van hoe onze droom eruit ziet. 

Uitgebreidere informatie kunt u verder teruglezen via de meest recente nieuwsberichten die onderaan deze pagina staan weergegeven.