Ouderraad

De ouderraad is een klankbord voor de directie waarin met ouders wordt gesproken over de gang van zaken en de aanpak van verschillende onderwerpen op school. De agendapunten kunnen zowel door de ouders als door de directie worden aangedragen. De vergadering heeft een informeel karakter maar is zeker voor school niet vrijblijvend. De vergaderingen zijn openbaar, dus ook een keer aansluiten behoort tot de mogelijkheden. Als u zorgen of ideeën heeft over de gang van zaken kunt u dit aankaarten bij de ouderraad. De ouderraad is niet bedoeld voor individuele zaken die uw kind aangaan.

Voor het aandragen van onderwerpen of het bijwonen van een vergadering kunt u mailen naar ouderraad@roercollege.nl

De vergaderdata van de ouderraad in dit schooljaar zijn:
23 september 2020
18 november 2020
10 februari 2021
07 april 2021
07 juli 2021