Ouderraad

De ouderraad is een klankbord voor de directie waarin met ouders wordt gesproken over de gang van zaken en de aanpak van verschillende onderwerpen op school. De agendapunten kunnen zowel door de ouders als door de directie worden aangedragen. De vergadering heeft een informeel karakter maar is zeker voor school niet vrijblijvend. De vergaderingen zijn openbaar, dus ook een keer aansluiten behoort tot de mogelijkheden. Als u zorgen of ideeën heeft over de gang van zaken kunt u dit aankaarten bij de ouderraad. De ouderraad is niet bedoeld voor individuele zaken die uw kind aangaan.

Voor het aandragen van onderwerpen of het bijwonen van een vergadering kunt u mailen naar ouderraad@roercollege.nl

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:

  • 15 september 2022
  • 17 november 2022
  • 02 maart 2023
  • 11 mei 2023
  • 29 juni 2023

Notulen schooljaar 2022-2023: