Ontstaan Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond

In 2007 werden het Stedelijk Lyceum en BC Schöndeln samengevoegd. Uit die samenvoeging ontstonden vier nieuwe scholen. Na een rustige overgangsperiode werd er op geen enkele van deze scholen meer tegelijkertijd mavo/vmbo, havo én vwo aangeboden. Vanaf 2011 zijn de leerlingen dan ook volledig verdeeld over de scholen:

  • Lyceum Schöndeln (havo / vwo)

Lyceum Schöndeln biedt onderwijs voor havo en vwo. Als enige Cultuurprofielschool in Limburg en als Technasium biedt het leerlingen de mogelijkheid om zich extra te verdiepen in kunst & cultuur of bèta. Meer info

  • Mavo Roermond (mavo)

Mavo Roermond zet in op kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. Je vindt een duidelijke structuur terug in de organisatie in het leerproces en de vaste school- en lestijden, maar ook in het uitgebreide gebruik van ICT. Zo krijgt het onderwijs een eigen inhoud. Meer info

  • Niekée vmbo

Nt2 Mundium College (onderwijs voor nieuwkomers)
Vanaf 1 augustus 2020 zijn Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond samen verdergegaan als ROER College Schöndeln op de locatie Schöndeln: groeien in het groen, met stevige wortels in een rijk onderwijsverleden. 

Historie Lyceum Schöndeln

Op 7 oktober 1851 opende mgr. Joannes Augustinus Paredis het Bisschoppelijk College te Roermond. Vanaf de oprichting tot aan schooljaar 1993 – 1994 (!) was er een internaat aan de school verbonden. Vanaf 1865 waren het internaat en de school te vinden aan de St. Christoffelstraat. Het Bisschoppelijk College groeide hard. De school bestond vanaf 1921 uit een gymnasium, een Hogere Burgerschool (HBS) en een Hogere Handelsschool. In diezelfde tijd vonden er dan ook uitbreidingen richting het Munsterplein plaats. Ook schafte de school voor het eerst grond aan op landgoed Schöndeln. Daar konden de leerlingen sporten.

BC Schöndeln

Na de Tweede Wereldoorlog werd al snel duidelijk dat meer nieuwbouw noodzakelijk is. Met 700 leerlingen waren de gebouwen in de stad echt te klein geworden. Ook het internaat was te klein: het was niet voor niets het grootste en meest bekende van Nederland. De school kocht daarom nog meer grond in natuurgebied Schöndeln. Ingenieur Zollner kreeg de opdracht om er een nieuw schoolgebouw met internaat, lerarenflat en kapel te bouwen. Vanaf september 1961 konden de eerste klassen op de nieuwe locatie terecht.

foto school 1966
De Tijd Dagblad voor Nederland, 16 juni 1966

Maar het leerlingenaantal bleef maar stijgen. Er was dus nóg meer nieuwbouw nodig. Zo ontstond BC Broekhin op 1 augustus 1970. In 1977 vond de officiële scheiding van BC Broekhin en BC Schöndeln plaats.

 Eind jaren ’80 / begin jaren ‘90 werden Mavo Kapel-Lindanus en R.K. Roerstreek-Mavo bij BC Schöndeln gevoegd. Zo ontstond er een school waar je terecht kon voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Limburgsch Dagblad, 9 juli 1994