Historie Lyceum Schöndeln

Op 7 oktober 1851 opende mgr. Joannes Augustinus Paredis het Bisschoppelijk College te Roermond. Vanaf de oprichting tot aan schooljaar 1993 – 1994 (!) was er een internaat aan de school verbonden. Vanaf 1865 waren het internaat en de school te vinden aan de St. Christoffelstraat. Het Bisschoppelijk College groeide hard. De school bestond vanaf 1921 uit een gymnasium, een Hogere Burgerschool (HBS) en een Hogere Handelsschool. In diezelfde tijd vonden er dan ook uitbreidingen richting het Munsterplein plaats. Ook schafte de school voor het eerst grond aan op landgoed Schöndeln. Daar konden de leerlingen sporten.

 BC Schöndeln

Na de Tweede Wereldoorlog werd al snel duidelijk dat meer nieuwbouw noodzakelijk is. Met 700 leerlingen waren de gebouwen in de stad echt te klein geworden. Ook het internaat was te klein: het was niet voor niets het grootste en meest bekende van Nederland. De school kocht daarom nog meer grond in natuurgebied Schöndeln. Ingenieur Zollner kreeg de opdracht om er een nieuw schoolgebouw met internaat, lerarenflat en kapel te bouwen. Vanaf september 1961 konden de eerste klassen op de nieuwe locatie terecht.

foto school 1966
De Tijd Dagblad voor Nederland, 16 juni 1966

Maar het leerlingenaantal bleef maar stijgen. Er was dus nóg meer nieuwbouw nodig. Zo ontstond BC Broekhin op 1 augustus 1970. In 1977 vond de officiële scheiding van BC Broekhin en BC Schöndeln plaats.

 Eind jaren ’80 / begin jaren ‘90 werden Mavo Kapel-Lindanus en R.K. Roerstreek-Mavo bij BC Schöndeln gevoegd. Zo ontstond er een school waar je terecht kon voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Limburgsch Dagblad, 9 juli 1994