Schoolgids

Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond vormen met ingang van dit schooljaar een nieuwe gezamenlijke school. Een school waarin we elkaars kwaliteiten erkennen en waarderen. Een school waarin we met een duidelijke koers kijken naar het kind. We doen dat met als vertrekpunt onze vier kernwaarden: Veilig, Eerlijk, Positief en Groei. Samen gaan we aan de slag om met de leerlingen hun talenten te ontwikkelen en hun passies te stimuleren. 

We investeren in de goede samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers en de omgeving, waarbij de school zich toegankelijk en laagdrempelig presenteert. In de schoolgids vindt u bijvoorbeeld  informatie over het onderwijs, organisatie en de medewerkers. 

Fijn dat u de moeite neemt om onze schoolgids te bekijken:

schoolgids

Elders op de website is met name meer informatie te vinden over het aanbod van onze school en ons competentie-onderwijs. Ons competentie-onderwijs is een belangrijk middel om onze visie op leren waar te maken.