Vragen, opmerkingen of suggesties?

Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties over of voor onze school? We horen het graag!

Mail naar administratie@roercollege.nl 

Contact met een collega 

Een overzicht van onze schoolorganisatie vindt u onder Onze school. Hier staan onder andere de gegevens van onze leerlingcoördinatoren, het ondersteuningsteam en managementteam.  

Wilt u direct met een vakleraar of mentor mailen? Kijkt u dan in bijgevoegde lijst voor het mailadres.

Contactgegevens

ROER College Schöndeln 
Heinsbergerweg 184
6045 CK Roermond

Postbus 1014, 6040 KA Roermond 

T 0475 - 345700
I  roer.college l
administratie@roercollege.nl

BRIN 03XF-00

Bevoegd gezag

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

 

Contact

Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties over of voor onze nieuwe scholengemeenschap? Vul a.u.b. onderstaand formulier in.