Niveau 2: Basisondersteuning

Een extra steuntje in de rug

Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig. Dit valt onder niveau 2, de basisondersteuning van ROER College Schöndeln. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden die voor elke leerling beschikbaar zijn, maar niet voor elke leerling standaard worden ingezet. De mentor bespreekt samen met de leerlingcoördinator en het zorgteam of en welke ondersteuning het best passend is. De ondersteuningsmogelijkheden worden altijd onderzocht vanuit een hulpvraag. 

Ondersteuningsmogelijkheden op school

Ondersteuning-leerlingversie.jpg

Voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden die ingezet kunnen worden zijn bijv. o.a.: 

  • de counselor, 
  • een collega uit het taalteam,
  • de leercoach, 
  • de rouwcoördinator 
  • de dyscalculiecoördinator

School biedt ook faalangstreductietraining, examenvreestraining en een training sociale vaardigheden voor leerlingen die dat nodig hebben.

Counselor

Op sociaal emotioneel gebied kan ondersteuning ingezet worden door een counselor, dit is een leraar die helpt bij persoonlijke problemen die gerelateerd zijn aan de schoolsituatie.

Leercoaching

Gericht op studievaardigheden is er voor de brugklas een structuurgroep beschikbaar. In een kleine setting wordt er gewerkt aan plannen, organiseren en vaardigheden die nodig zijn bij het leren en maken van huiswerk. 

Voor klas 2 en 3 zijn er leercoaches die leerlingen individueel of in kleine groepjes ondersteunen bij het plannen en leren, leren. Een traject bestaat uit ongeveer 5 bijeenkomsten.

Leerlingen die in de bovenbouw zitten en behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van leren, leren, kunnen deelnemen aan één van de trainingen die gedurende het schooljaar gegeven worden. 

 

Heeft een leerling een andere hulpvraag dan de hierboven beschreven voorbeelden, wordt altijd gezocht naar welke interne of externe ondersteuning passend is en zo nodig wordt er opgeschaald naar niveau 3

 

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.