Mogelijkheden voor maatwerk

Maatwerk voor topsporters

Op ROER College Schöndeln bieden we verrijking aan op het gebied van bèta, cultuur en bewegen. De focus op meer bewegen, in combinatie met schoolbrede aandacht voor talentontwikkeling, maakt dat leerlingen die sport beoefenen op een hoog niveau op onze school gebruik kunnen maken van extra faciliteiten. Dit topsportvriendelijke beleid heeft als doel om voor de leerling het intensief beoefenen van sport te verenigen met een goede schoolloopbaan.

Bij de uitvoering worden wij ondersteund door het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT). Hier is ook voor de sporters bruikbare informatie te vinden, bijvoorbeeld welke criteria er zijn om in aanmerking te komen voor maatwerk. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en benodigde stappen om afspraken te kunnen maken, neem contact op met de coördinator topsport, de heer M. (Martin) Geurkink, bereikbaar via topsport@roercollege.nl

Ervaringen van leerlingen lezen? Kijk dan hier

Meer- en hoogbegaafdheid

STOEI: Stimuleren van Talent op Eigen Initiatief

Meer- of hoogbegaafd zijn kan lastig zijn in het voortgezet onderwijs. Vaak is het zo dat verdieping of een extra uitdaging nieuwe perspectieven biedt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op ROER College Schöndeln kan daarom worden deelgenomen aan STOEI. Dit staat voor het Stimuleren van Talent op Eigen Initiatief.

STOEI houdt in dat je tijdens reguliere vaklessen ook de mogelijkheid krijgt om aan vakoverstijgende projecten te werken. Hierbij word je, op passende afstand, begeleid door onze coaches. De mogelijkheden om mee aan de slag te gaan zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een raket bij O&O, het componeren van een eigen liedje bij muziek, of het leren van een moderne vreemde taal zoals Spaans. Zolang het iets is waar je passie voor hebt, kun je er iets mee bij STOEI!

Meer info? Kijk hier

Extra begeleiding

Verder is het ook mogelijk om op individuele basis extra begeleiding en ondersteuning te krijgen. Dit kan aan de orde zijn als de problematiek wat complexer is. Onze hoogbegaafdheidscoaches hebben dan ook geregeld contact met ons zorgteam zodat we begeleiding op maat kunnen bieden.

Project meer- en hoogbegaafdheid

Wij doen mee aan het project meer- en hoogbegaafdheid van SOML. We hebben samen het doel het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen passender te maken.  De plannen en werkzaamheden zijn samengevat in deze speciale flyer. 

download flyer

Speciaal voor leerlingen van groep 8

Speciaal voor leerlingen van groep 8 ontwikkelen wij momenteel verrijkingsaanbod. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u hiervoor terecht bij mevr. A. (Aline) d'Haese, bereikbaar via: a.dhaese@roercollege.nl

Heeft u in het algemeen vragen over het project meer- en hoogbegaafdheid, dan kunt u hiervoor eveneens terecht bij mevr. A. (Aline) d'Haese, via het hierboven vermelde mailadres.  

Bent u zich aan het oriënteren op onze school en heeft uw kind een ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

 

Meer informatie is te vinden onder: Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.

Ouder - en Jeugdsteunpunt 

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig.

Het kan ook zijn dat het onderwijs op een andere, speciale school, beter past. Er zijn kinderen die een aangepast programma nodig hebben. Een kind krijgt dan passend onderwijs.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning de school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsplan . In het Ondersteuningsplan 2019-2023 van het samenwerkingsverband staat welke ondersteuning in de regio wordt geboden. Op de site voor ouders, verzorgers en jeugd staan links naar extra informatie, naar onder meer deze brochure: Informatie over passend onderwijs.

Het kan zijn dat u er met de school niet uitkomt en dat een verschil van mening blijft bestaan. In dat geval kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Een onafhankelijk persoon praat dan met u en denkt met u mee. Deze persoon is er om u als ouder te helpen. Wilt u liever iemand spreken van het samenwerkingsverband, dan kunt u hier terecht:

Jagerstraat 2
6042 KA Roermond
06 39 84 18 55
info@swvvomiddenlimburg.nl

Als ook het samenwerkingsverband niet kan helpen, kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten met de vraag om mee te denken wat een passende oplossing zou zijn. Meer informatie op deze site.