Mogelijkheden voor maatwerk

Maatwerk voor topsporters

Op ROER College Schöndeln bieden we verrijking aan op het gebied van bèta, cultuur en bewegen. De focus op meer bewegen, in combinatie met schoolbrede aandacht voor talentontwikkeling, maakt dat leerlingen die sport beoefenen op een hoog niveau op onze school gebruik kunnen maken van extra faciliteiten. Dit topsportvriendelijke beleid heeft als doel om voor de leerling het intensief beoefenen van sport te verenigen met een goede schoolloopbaan.

Bij de uitvoering worden wij ondersteund door het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT). Hier is ook voor de sporters bruikbare informatie te vinden, bijvoorbeeld welke criteria er zijn om in aanmerking te komen voor maatwerk. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en benodigde stappen om afspraken te kunnen maken, neem contact op met de coördinator topsport, de heer M. (Martin) Geurkink, bereikbaar via m.geurkink@roercollege.nl

 

Meer- en hoogbegaafdheid

STOEI: Stimuleren van Talent op Eigen Initiatief

Meer- of hoogbegaafd zijn kan lastig zijn in het voortgezet onderwijs. Vaak is het zo dat verdieping of een extra uitdaging nieuwe perspectieven biedt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op ROER College Schöndeln kan daarom worden deelgenomen aan STOEI. Dit staat voor het Stimuleren van Talent op Eigen Initiatief.

STOEI houdt in dat je tijdens reguliere vaklessen ook de mogelijkheid krijgt om aan vakoverstijgende projecten te werken. Hierbij word je, op passende afstand, begeleid door onze coaches. De mogelijkheden om mee aan de slag te gaan zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een raket bij O&O, het componeren van een eigen liedje bij muziek, of het leren van een moderne vreemde taal zoals Spaans. Zolang het iets is waar je passie voor hebt, kun je er iets mee bij STOEI!

Extra begeleiding

Verder is het ook mogelijk om op individuele basis extra begeleiding en ondersteuning te krijgen. Dit kan aan de orde zijn als de problematiek wat complexer is. Onze hoogbegaafdheidscoaches hebben dan ook geregeld contact met ons zorgteam zodat we begeleiding op maat kunnen bieden.

Project meer- en hoogbegaafdheid

Wij doen mee aan het project meer- en hoogbegaafdheid van SOML. We hebben samen het doel het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen passender te maken.  De plannen en werkzaamheden zijn samengevat in deze speciale flyer. 

download flyer

Speciaal voor leerlingen van groep 8

Speciaal voor leerlingen van groep 8 ontwikkelen wij momenteel verrijkingsaanbod. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u hiervoor terecht bij mevr. A. (Aline) d'Haese, bereikbaar via: a.dhaese@roercollege.nl

Heeft u in het algemeen vragen over het project meer- en hoogbegaafdheid, dan kunt u hiervoor eveneens terecht bij mevr. A. (Aline) d'Haese, via het hierboven vermelde mailadres.  

Bent u zich aan het oriënteren op onze school en heeft uw kind een ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

 

Meer informatie is te vinden onder: Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.