Niveau 1: Basiskwaliteit 

 

Gewoon goed onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband wordt gesproken over niveau 1 basiskwaliteit. Dit is wat wordt verstaan onder ‘gewoon goed onderwijs’. Dit zijn inspanningen die worden gedaan voor alle leerlingen. ROER College Schöndeln wil dat elke leerling zich optimaal kan ontplooien. Een goede begeleiding van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan dus voorop. Uitgangspunt bij alle vormen van ondersteuning is het versterken van de zelfredzaamheid. 

Mentor eerste aanspreekpunt

De mentor is de centrale persoon voor ouders/verzorgers en de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Niet alleen is hij/zij op de hoogte van de vorderingen die de leerling maakt, hij/zij weet ook veel over de persoonlijke omstandigheden van de leerling en kent de leerling het best. De mentor kent de onderlinge relaties van de leerlingen in de klas en kan regulerend optreden indien dat nodig is. De mentor helpt bij het aanleren van goede studievaardigheden. In klas 1 en 2 wordt daarvoor een Plenda gebruikt.

Eigen keuzes maken in SWITCH

Daarnaast vinden we het op ROER College Schöndeln belangrijk dat een leerling ook leert om eigen keuzes te maken. Leerlingen hebben daarom elke week 2 SWITCH-uren. De leerling kan kiezen uit een gevarieerd aanbod van verrijkings- en ondersteuningslessen, zoals bijvoorbeeld vragenuurtjes of modules voor ondersteuning bij diverse vakken, sport, cultuur, faalangstreductie of zelfstandig studeren in een rustige ruimte. 

Lees meer over onze SWITCH-uren

Mr. Chadd

Soms lopen leerlingen tijdens het zelfstandig verwerken van leerstof vast en is er geen leraar in de buurt. De coaches van Mr. Chadd zijn elke dag bereikbaar om te helpen en geven binnen 10 seconden antwoord. Mr. Chadd is een online hulpdienst waar leerlingen een vraag over hun schoolwerk (alle vakken en alle niveaus) kunnen stellen. Dit gaat via de app van Mr. Chadd. Het gebruik van Mr. Chadd is voor alle leerlingen van onze school gratis. Bekijk voor meer informatie de website van Mr. Chadd

Studie Na School

Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van Studie Na School (SNS) in het leercentrum. Inschrijven voor SNS kan via Magister of de balie van het leercentrum. Je kunt terecht vanaf het 8e lesuur tot 16.30u. 

Lees meer over SNS en Mr. Chadd

 

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl.


In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

 

Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.