Regels en afspraken

Om samen te werken, om te kunnen leren, om te kunnen organiseren is het nodig een aantal zaken met elkaar af te spreken. 

De mentoren hebben bijgevoegde samenvatting van de schoolregels aan het begin van het schooljaar besproken met de leerlingen.

In onderstaande documenten vindt u meer details terug.