Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd. Die hebben te maken met bijvoorbeeld: 

  • het onderwijs en specifieke zaken als toetsing, cijfers en rapporten
  • de regels voor gedrag op school
  • privacybescherming
  • de klachtenprocedure     

Het leerlingenstatuut is opgesteld door het managementteam in overleg met het Schoolparlement en goedgekeurd door de MR:

leerlingenstatuut