Ouderbetrokkenheid

Het beleid op school komt tot stand in samenspraak tussen het managementteam en vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel. Op deze pagina leest u op welke manier ouders betrokken worden. 

Onze school streeft ernaar om , bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn er toch problemen en/of klachten? Dan dienen deze goed te worden behandeld. Daarom gebruiken de scholen van SOML een klachtenregeling en klachtenroute. Zo weten leerlingen, ouders en personeelsleden welke stappen we zetten als iemand een klacht heeft. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting kunt u via deze link terugvinden.

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, de directbetrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met achtereenvolgens de leerlingcoördinator, de teamleider of een lid van de directie.

Leerlaagbulletin

In het Leerlaagbulletin is informatie te vinden die voor u van belang is. Onderstaand kunt u de Leerlaagbulletins van dit schooljaar terugvinden. 

Leerlaagbulletin 8 - mei 2024
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6

 

Leerlaagbulletin 7 - april 2024:
Brugklas
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6|
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5

 

Leerlaagbulletin 6 - maart 2024:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 3/ HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6

 

Leerlaagbulletin 5 - januari 2024:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6

 

Leerlaagbulletin 4 - december 2023:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO3
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6

 

Leerlaagbulletin 3 - november 2023:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6

 

Leerlaagbulletin 2 - september 2023:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6 

 

Leerlaagbulletin 1 - start schooljaar 2023:
Brugklas
Leerjaar 2
HAVO 3 en VWO 3
VMBO 3 / HAVO 4 en VWO 4-5
VMBO 4 / HAVO 5 en VWO 6