Ouderbetrokkenheid

Het beleid op school komt tot stand in samenspraak tussen het managementteam en vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel. Op deze pagina leest u op welke manier ouders betrokken worden.