Schoolplan

Ons schoolplan vormt een overkoepelend en richtinggevend document voor de komende 4 jaren. Het beschrijft hoe wij ons willen ontwikkelen; leerlingen en medewerkers samen. De verbinding tussen leerling en medewerker is de sleutel om vorm en inhoud te geven aan veranderingen. We verbinden samen het verleden, het heden en de toekomst, maar ook de ambitie en de praktijk. 

Via onderstaande buttons vindt u praktische informatie over de organisatie van onze school. 

 schoolplan

schoolgids

 roer-logo2.pngsoml.jpg

 

Samenvatting-algemeen-programmalijnen.jpg

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026: "Pluk en verwonder"

ROER College Schöndeln heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invulling van het meerjarenbeleidsplan ‘Leren voor de Toekomst’ van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Dit meerjarenbeleid was na 5 jaar aan vernieuwing toe. In 2020 hebben wij daarom, samen met het College van Bestuur en alle andere scholen die bij SOML horen, een nieuw meerjarenbeleidsplan geschreven: ‘Pluk en verwonder’.

Richting

Vaak vinden mensen zo’n meerjarenbeleidsplan niet zo interessant. Dat begrijpen we. Toch vinden we het belangrijk om jullie hierover te informeren. Het beleid van de stichting is namelijk een wegwijzer voor alle SOML-scholen. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we allemaal aan de slag gaan met leesvaardigheid, burgerschap en gelijke kansen. We slaan dus dezelfde richting in, maar dat doen we allemaal op een andere manier. Daarover voert ROER College Schöndeln regelmatig gesprekken met de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad. Zo weten we zeker dat ons onderwijs past bij onze eigen leerlingen en collega’s, nu en in de toekomst.

Keuzevrijheid

Bij SOML vinden we goed onderwijs en keuzevrijheid voor leerlingen heel belangrijk. Die keuzevrijheid zie je ook terug in de opzet van ons meerjarenbeleidsplan