Schoolplan

Ons schoolplan vormt een overkoepelend en richtinggevend document voor de komende 4 jaren. Het beschrijft hoe wij ons willen ontwikkelen; leerlingen en medewerkers samen. De verbinding tussen leerling en medewerker is de sleutel om vorm en inhoud te geven aan veranderingen. We verbinden samen het verleden, het heden en de toekomst, maar ook de ambitie en de praktijk. 

In onze schoolgids vindt u praktische informatie over de organisatie van onze school. Deze vindt u hier terug:           schoolplan

Bekijk ook onze schoolgids:  schoolgids