Schoolorganisatie ROER College Schöndeln

Het primaire aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de mentor. De mentor werkt samen met de leerlingcoördinator, die de coördinatie van de leerlingenbegeleiding op teamniveau verzorgt, en het ondersteuningsteam. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de teamleiders, die de primaire taak hebben het onderwijs te organiseren en personeelszorg op teamniveau te coördineren.

Mentoren

De centrale persoon in de leerlingbegeleiding is de mentor die elke klas/groep aan het begin van het schooljaar krijgt toegewezen. De mentor beschikt over zo veel mogelijk gegevens betreffende studie, gedrag, sociaal functioneren en werkhouding van de klas en van de individuele leerling. Hij is de aangewezen persoon, indien leerling, ouders, leraren en managementteam vragen of mededelingen hebben over de klas of over leerlingen uit de klas. De rol van de mentor is sterk gericht op studiebegeleiding, waarbij het bewaken van de voortgang en het evalueren van de resultaten kerntaken zijn. 

Een overzicht van de mentoren per leerjaar is te vinden in de bijlage van onze schoolgids: 

 schoolgids

Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinator is na de mentor het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De leerlingcoördinator ondersteunt de teamleider met administratieve en leerling gerelateerde zaken. De leerlingcoördinator heeft onder andere contact met het ondersteuningsteam en externe hulpinstanties en kan sanctioneren bij grensoverschrijdend gedrag.

brugklas vmbo-t, havo en vwo: mevr. V. (Vivian) Bruijsten v.bruijsten@roercollege.nl
leerjaar 2 vmbo-t, havo en vwo:

mw. M. (Michelle) Hinssen  
m.hinssen@roercollege.nl

leerjaar 3 en 4 vmbo-t:

mevr. J. (Jacqueline) Curvers j.curvers@roercollege.nl

leerjaar 3 t/m 5 havo:

mevr. C. (Carry) Mobers
c.mobers@roercollege.nl

leerjaar 3 t/m 6 vwo:

mevr. K. (Kirsten) de Vries k.devries@roercollege.nl

Ondersteuningsteam

  • Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en evaluatie van de leerlingbegeleiding en ondersteuning binnen de school. Zij ondersteunt de diverse functionarissen in het uitvoeren van de begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten en schept voorwaarden voor een optimale uitvoering van de leerlingbegeleiding. De zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot de interne en externe ondersteuningsstructuur.

De zorgcoördinator is bereikbaar via zorg@roercollege.nl.

  • Orthopedagoog

Ten behoeve van (voor)onderzoek en diagnose op het gebied van studie- en onderwijsproblemen en bij sociaal-emotionele vraagstukken heeft de school een orthopedagoog in dienst. De orthopedagoog is lid van het ondersteuningsteam dat, waar nodig, extra ondersteuning en begeleiding organiseert voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

De orthopedagoog is bereikbaar via zorg@roercollege.nl.

Kijk voor meer info op de pagina's over Ondersteuning en maatwerk onder Ons Onderwijs. 

Managementteam

De school heeft een managementteam van zeven personen. Het managementteam bestaat uit de directie (directeur en adjunct-directeur) en vijf teamleiders.

Directeur dhr. M.E.J. (Mark) van de Mortel, MEM
directie@roercollege.nl
Adjunct-directeur dhr. J.T.M. (Jos) Hendriks
directie@roercollege.nl
Teamleiders  
brugklas vmbo-t, havo en vwo:

mevr. drs. M.B.L. (Muriel) Beek - ten Vaarwerk
m.beek@roercollege.nl

leerjaar 2 vmbo-t, havo en vwo:

dhr. B. (Bas) van der Linden
b.vanderlinden@roercollege.nl

leerjaar 3 en 4 vmbo-t:

mevr. R. (Renske) Giesbers - Wilms
r.wilms@roercollege.nl

leerjaar 3 t/m 5 havo:

dhr. N.L.P. (Nico) Geerlings, MEd
n.geerlings@roercollege.nl 

leerjaar 3 t/m 6 vwo:

dhr. J.G. (Joey) Novak, MA
j.novak@roercollege.nl 

   
Organisatie en facilitair   
Officemanager

mevr. S.A.T. (Sandra) Wolfs
s.wolfs@roercollege.nl 

Hoofd Facilitaire Zaken dhr. W.C.H. (Wil) Wolfs 
w.wolfs@roercollege.nl