Ontstaan Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond


In 2007 werden het Stedelijk Lyceum en BC Schöndeln samengevoegd. Uit die samenvoeging ontstonden vier nieuwe scholen. Na een rustige overgangsperiode werd er op geen enkele van deze scholen meer tegelijkertijd mavo/vmbo, havo én vwo aangeboden. Vanaf 2011 zijn de leerlingen dan ook volledig verdeeld over de scholen:

  • Lyceum Schöndeln (havo / vwo)

Lyceum Schöndeln biedt onderwijs voor havo en vwo. Als enige Cultuurprofielschool in Limburg en als Technasium biedt het leerlingen de mogelijkheid om zich extra te verdiepen in kunst & cultuur of bèta. Meer info

  • Mavo Roermond (mavo)

Mavo Roermond zet in op kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. Je vindt een duidelijke structuur terug in de organisatie in het leerproces en de vaste school- en lestijden, maar ook in het uitgebreide gebruik van ICT. Zo krijgt het onderwijs een eigen inhoud. Meer info

  • Niekée vmbo

Nt2 Mundium College (onderwijs voor nieuwkomers)
Vanaf 1 augustus 2020 zijn Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond samen verdergegaan als ROER College Schöndeln op de locatie Schöndeln: groeien in het groen, met stevige wortels in een rijk onderwijsverleden. 

Van Rijks HBS naar de Rijksscholengemeenschap

Op 3 maart 1864 maakte minister Thorbecke bekend dat Roermond een Rijks Hogere Burgerschool (Rijks HBS) krijgt. In 1969 werd die Rijks HBS omgezet in een Rijksatheneum, inclusief een havo-afdeling. Roel de Graaf voegde in 1973 een mavo-stroom toe aan de school. Zo ontstond er al heel vroeg een school waar je terecht kunt voor mavo, havo en atheneum. Die Rijksscholengemeenschap (‘de Rijks’) verhuist in 1978 naar de Jagerstraat 2.

De volkskrant, 20 november 1968

‘Het Stedelijk’

In 1991 werd de school omgedoopt tot de Stedelijke Scholengemeenschap Roermond. In 1996 fuseerde de school met een afdeling van het Economisch Lyceum. Vanaf dan heet de school het Stedelijk Lyceum, oftewel ‘het Stedelijk’. De school stond bekend om zijn open sfeer, goede communicatie en sterke leerlingbegeleiding. Zo kregen leerlingen veel kansen aangeboden en was de school breed toegankelijk. Daar boekte de school ook landelijk mooie resultaten mee: in 1997 en 1998 riep Trouw de school uit tot beste school van Nederland.

Limburgsch Dagblad 10 mei 1951