Ziek en afwezig melden

Kan uw kind de les(sen) niet bijwonen, geef dit dan vooraf aan ons door. Hieronder leest u wat de mogelijkheden en afspraken zijn: 

  1. uw kind ziek melden
  2. medische afspraak doorgeven
  3. bijzonder verlof aanvragen

 

1. Uw kind ziek melden 

U kunt uw kind ziek melden via het ouder account van Magister

Dit kan ook via de ouder-app op uw telefoon, via het menu ‘afwezigheid.’ Iedere dag dat uw kind ziek is, is het nodig deze melding opnieuw te doen. Beter melden is hierdoor niet nodig. 

Uw kind wordt ziek op school

Wordt uw kind op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de receptie. De school neemt telefonisch contact op met de ouder/verzorger waarna uw kind naar huis gaat. 

Had uw kind een PTA-toets ?

Is uw kind ziekgemeld via Magister, dan hoeft u verder niets meer te doen.

Is uw kind ziek geworden op school? Dan is het nodig dat u dit binnen 24 uur aangeeft via dit formulier . Kies voor de optie ‘Op school ziek geworden vóór een PTA-toets’.

2. Medische afspraak doorgeven

Als uw kind een medische afspraak heeft, bijvoorbeeld bij de huisarts, fysiotherapie of orthodontist, die niet buiten de lessen gepland kan worden, dan geeft u dat vooraf door via dit formulier

Kies voor de optie ‘medische afspraak doorgeven’.

 

3. Bijzonder verlof aanvragen

Is er een andere reden om uw kind af te melden, zoals het halen van het rijbewijs, bruiloft of een uitvaart, dan dient u bijzonder verlof aan te vragen. Dit kan van vooraf via dit formulier .
Kies voor de optie ‘bijzonder verlof aanvragen’. Hebben we meer informatie nodig, of wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan ontvangt u van ons bericht.