Ziek en afwezig melden

Het kind ziek melden 

Deze procedure geldt alleen om uw zoon of dochter ziek te melden. Het aanvragen van verlof voor bezoek aan arts, ziekenhuis of orthodontist etc. kan NIET via deze app worden doorgegeven. Vul hiervoor dit formulier in.  Ziekmelden dient te gebeuren vóór 08.15 uur.

U kunt uw kind alleen ziek melden via het ouder account van Magister

Dit kan ook via de ouder-app op uw telefoon, via het menu ‘afwezigheid.’ Iedere dag dat uw kind ziek is, is het nodig deze melding opnieuw te doen. Beter melden is hiermee niet nodig. Klik hier voor meer informatie en een instructievideo. 

Het kind wordt ziek op school
Wordt uw kind op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de receptie. De school neemt telefonisch contact op met de ouder/verzorger waarna uw kind naar huis gaat. 

Had uw kind een PTA-toets ?
Dan is het nodig dat u dit binnen 24 uur aangeeft via dit formulier . Kies voor de optie ‘Op school ziek geworden vóór een PTA-toets’.

De PTA-toets hoeft alleen gemeld te worden als het kind ziek is geworden op school, anders voldoet de Magistermelding.

Medische afspraak

Als uw kind een medische afspraak heeft, bijvoorbeeld bij de huisarts, fysiotherapie of orthodontist, die niet buiten de lessen gepland kan worden, dan geeft u dat vooraf door via dit formulier
Kies voor de optie ‘medische afspraak doorgeven’

Bijzonder verlof

Is er een andere reden om uw kind af te melden, zoals het halen van het rijbewijs, bruiloft of een uitvaart, dan dient u bijzonder verlof aan te vragen. Dit kan van tevoren via dit formulier .
Kies voor de optie ‘bijzonder verlof aanvragen’. Hebben we meer informatie nodig, of wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan ontvangt u van ons bericht.