Veelgestelde vragen tijdens de Blikopener

ROER College Schöndeln laat met de Blikopener zien waar de school voor staat in een heuse live tv-uitzending met een authentiek karakter. De productie is volledig door medewerkers en leerlingen samen uitgedacht en is interactief.

Tijdens de eerste uitzendingen zijn meer vragen gesteld via WhatsApp dan wij konden beantwoorden via ons panel. Daarom zetten we de veelgestelde vragen hier voor jullie op een rij. 

Via onze social media kanalen geven onze brugklasleerlingen bovendien de komende weken ook antwoord op een aantal vragen. Volg ons daarom op Facebook of Instagram! Klik hiervoor op de iconen onderaan deze pagina. 

 

Overstap naar de brugklas

Hier vind je de veelgestelde vragen die te maken hebben met:

  • de overstap naar de brugklas
  • typen brugklassen en plaatsing 

Vóór de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe mentor en klas tijdens de kennismakingsochtend. Hiervoor krijg je een uitnodiging thuis gestuurd, waarin je kunt lezen in welke klas je zit en wie je mentor is. Bij de kennismakingsochtend word je door je nieuwe mentor welkom geheten op het schoolterrein. Samen met je nieuwe klas en mentor loop je vervolgens naar het juiste lokaal.

Tijdens de twee introductiedagen van de brugklas na de vakantie leer je met je mentorklas het gebouw nog verder kennen, zodat je goed voorbereid aan je eerste lesdag kunt beginnen.

In een brugklas kunnen tussen de 16 en 32 leerlingen plaatsnemen. Hoeveel leerlingen er in een klas komen, hangt af van het aantal aanmeldingen per niveau. Afgelopen jaren hadden we gemiddeld tussen de 27 en 29 leerlingen in een brugklas.

Elke klas krijgt een eigen lesrooster. Een brugklas heeft 33 lesuren per week. Een lesuur duurt 45 minuten. De lessen worden aansluitend aan elkaar ingepland tussen 8.30 uur en 16.10 uur. Soms begint je dag iets later en de meeste lesdagen ben je rond 15.20 uur klaar.

Elke leerling en elke lesdag is natuurlijk anders, maar onze brugklasleerlingen geven aan gemiddeld anderhalf uur per dag aan hun schoolwerk te besteden.

Dit jaar hebben we in de brugklas de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding. Verder maak je kennis met het Competentieonderwijs via de vakken Onderzoek & Ontwerpen (op vmbo-t heet dit vak Technologie & Toepassing), Cultuurstroom en Bewegen & Sport. Van deze vakken kies je er één om mee verder te gaan in de 2e klas. We overwegen om komend schooljaar Duits aan te bieden in de brugklas vmbo-t in plaats van Frans. Dit wordt eind februari duidelijk.

Wij kunnen leerlingen plaatsen met een vmbo-g/t advies en hoger.

Op ROER College Schöndeln hebben we 3 typen brugklassen: brugklas vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo.

De brugklas duurt één jaar. Na de brugklas ga je verder op het niveau dat dan het beste bij jou past: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Is het nog niet duidelijk of vmbo-t of havo beter past, dan kun je ook in de 2e klas in de kansklas vmbo-t/havo verder.

In de vmbo-t/havo brugklas is extra aandacht voor studievaardigheden en wordt opgebouwd richting havo niveau. Er wordt dan verwacht dat leerlingen beter in staat zijn zelfstandig vraagstukken op te lossen zonder hulp van tussenstapjes.

In de havo/vwo brugklas wordt lesgegeven op havo niveau en wordt opgebouwd naar meer verdieping en grotere en complexere vraagstukken, wat aansluit bij het vwo niveau.

Met een havo-advies mag je starten in een havo/vwo brugklas. Er zijn ook leerlingen die het prettiger vinden om juist vanuit de vmbo-t/havo brugklas te starten. Dat is uiteraard mogelijk. Je geeft je keuze aan tijdens de aanmeldavond.

Het advies van de basisschool is het uitgangspunt voor de plaatsing in een bepaalde brugklas. De basisschool kent de leerling immers het beste en geeft met het advies aan wat volgens hen de passende vervolgstap is. Dit advies wordt gebaseerd op de resultaten in met name groep 6 t/m 8 en de leerlingkenmerken, zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid. 

Al vanaf de aanmeldavond zijn we in gesprek met leerling en ouders over het niveau, de ambities en de aandachtspunten. De bijzondere situatie van dit moment vraagt om extra begeleiding en maatwerk. In onze SWITCH-uren wordt de wekelijks keuzemogelijkheden geboden om extra vakbegeleiding, trainingen, of verrijking te volgen of kan de leerling zelfstandig werken. We peilen regelmatig welk niveau op dat moment passend is en welke route de leerling het beste kan volgen om zijn/haar doel te bereiken.

Competentieonderwijs

Hier vind je de veelgestelde vragen die te maken hebben met het competentieonderwijs. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburger: dat je zelfbewust je eigen leven leert leiden in deze 21e eeuw, dat je nieuwsgierig en onderzoekend om je heen kijkt, creatief denkt, leert samenwerken en van elkaar leert. Daarom maak je al in de brugklas kennis met competentiegericht onderwijs. 

Er zijn drie vakken die hier speciale aandacht aan geven; Onderzoek & Ontwerpen, Cultuurstroom en Bewegen. Meer informatie over het competentieonderwijs op onze school, vind je op deze pagina. 

Het competentieonderwijs in de brugklas bestaat uit een oriëntatie op de vakken Onderzoek & Ontwerpen (Technologie & Toepassing voor vmbo-t), Cultuurstroom en Bewegen & Sport. In totaal wordt in de brugklas 6 uur per week aan deze verrijking besteed.

We hebben bij B&S verschillende keuzeblokken gehad tot nu toe. Een voorbeeld van een leerling:

"Ik heb in het eerste blok gekozen voor Archery attack. Dit vond ik erg leuk omdat dit totaal nieuw voor mij was. In het tweede keuzeblok heb ik gekozen voor de grote trampoline en in het derde blok voor klimmen. Ook dit waren nieuwe onderdelen voor me. Dat ik iets kon kiezen bij gym was ik niet gewend vanuit de basisschool".

Andere keuzemogelijkheden zijn bijvoorbeeld schermen, boksen, maar ook hockey of dans.

Zoals het woord al zegt ga je aan de slag met kunst en cultuur. Er zijn 4 blokken: in elk blok doe je een ander onderdeel. Er zijn dus ook 4 onderdelen: beeldend, drama, muziek en studio.

Bij het onderdeel drama werk je aan stil spel, bij beeldend ontwerp je bijvoorbeeld een decor, bij muziek schrijf en speel je muziek die past bij een karakter en bij studio maak je een stopmotionfilmpje met je zelf ontworpen decor. 

Je ontwerpt of onderzoekt iets voor een bedrijf. Dit doe je samen in een groep van ongeveer 4 leerlingen. Je kunt altijd je eigen draai geven aan een opdracht zodat elk team een andere oplossing heeft. Op het einde presenteer je aan het bedrijf. Dat is in het begin erg spannend, maar je wordt er steeds beter in. In de brugklas zijn we nu bezig met het maken van een escape-room puzzel in de buitenlucht voor het bedrijf Break-Out in Swalmen.

In de 2e klas kies je zelf je vak. Dit vak heb je op havo en vwo 3 uur per week op het vmbo 2 uur per week. Daarnaast is er soms een projectdag waarbij je langer aan je project werkt. Het aantal lesuren is nog niet definitief vastgesteld en wordt eind februari duidelijk.

Ondersteuning en aanmelding

Hier vind je de veelgestelde vragen die te maken hebben met:

  • de ondersteuning in de brugklas
  • aanmelding

Tijdens studie-uren werken de leerlingen onder begeleiding van de mentor aan hun studievaardigheden. Na school kunnen leerlingen een rustige huiswerkplek reserveren in het Leercentrum, waar toezichthouders aanwezig zijn en gebruik gemaakt kan worden van computers en printers. Tijdens Studie na School maar ook thuis kunnen leerlingen gebruikmaken van de online huiswerkbegeleidingsdienst Mr. Chadd. Hier is meer informatie te vinden over Studie Na School en Mr. Chadd

Leerlingen worden in de brugklas goed ondersteund. In de eerste gewenningsperiode is er extra ruimte in het lesrooster om met de mentor te werken aan de studievaardigheden, waaronder het plannen en organiseren van je werk. Na deze gewenningsperiode komt er meer ruimte voor maatwerk. Elke week zijn er twee SWITCH-uren waarin leerlingen zich kunnen inschrijven voor extra ondersteuning bij schoolvakken, begeleiding bij faalangst, sociale vaardigheden of studievaardigheden, diverse verrijkingslessen of zelfstandig huiswerk maken. We kunnen het aanbod in deze SWITCH-uren aanpassen wanneer blijkt dat er bijzondere behoeften zijn, bijvoorbeeld een groep leerlingen die moeite heeft met bepaalde onderdelen van rekenen of spelling. 

Alle leerlingen in de brugklas krijgen tijdens de introductie een Plenda planagenda van school.

De Plenda is een agenda die een afsprakengedeelte en een plangedeelte bevat. Zo kan een leerling gemakkelijk overzicht aanbrengen in zijn taken en leerwerk in kleinere porties verdelen. Meer informatie over de Plenda klik hier

OI001471.jpg

Normaal gesproken komen leerlingen en ouders naar de school toe om in te schrijven. Helaas is dat door de COVID-maatregelen dit jaar niet mogelijk. Alle middelbare scholen in Roermond hebben daarom samen besloten dat de aanmelding dit jaar door de basisschool wordt verzorgd. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Leerlingen uit Roermond en omstreken krijgen het aanmeldformulier via hun leerkracht op de basisschool. Ouders van leerlingen buiten de regio kunnen een aanmeldformulier aanvragen via de pagina contact op onze website. Geef daarbij duidelijk aan dat het een aanmelding voor de brugklas betreft en vermeld uw woonplaats en de naam van de basisschool. We nemen dan contact met u op.

We begrijpen dat de leerlingen heel graag de school komen bekijken. We houden de maatregelen in de gaten en organiseren indien mogelijk een extra kijkochtend voor de nieuwe brugklassers als aanvulling op de kennismakingsochtend. De kennismakingsochtend met de nieuwe klas vindt zaterdag 10 juli plaats.