Samen aan het roer

Wist je dat....

Tijdens de Blikopener hebben de leerlingen in een klassensituatie een aantal lessen gevolgd. Ze hebben ervaren hoe het is om lessen te volgen op de middelbare school en zo kennis gemaak met diverse vakken én docenten. Leerlinggidsen hebben de leerlingen naar hun lokaal begeleid.

De ouders kregen ondertussen voorlichting over de opzet van het brugkaar en zijn samen aan de slag gegaan met een creatieve uitdaging bij het vak id+. Ze hebben ervaren dat leren niet alleen gaat om het bereiken van een resultaat, maar ook om vaardigheden die je nodig hebt. Ze hebben moeten communiceren, samenwerken, zijn creatief en nieuwsgierig geweest. 

Op deze pagina vinden jullie de antwoorden op de meestgestelde vragen terug.  Weten wanneer je je kunt aanmelden? Kijk dan hier voor informatie over de aanmeldavonden. 

Kom mee aan het ROER staan! 

Les-1-Slide-A.jpgLes-2-Slide-D.jpg

Les-3-Slide-E.jpgLes-2-Slide-C.jpg

 

 

Overstap naar de brugklas

Hier vind je de veelgestelde vragen die te maken hebben met:

  • de overstap naar de brugklas
  • typen brugklassen en plaatsing 

Vóór de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe mentor en klas tijdens de kennismakingsochtend. Hiervoor krijg je een uitnodiging thuis gestuurd, waarin je kunt lezen in welke klas je zit en wie je mentor is. Bij de kennismakingsochtend word je door je nieuwe mentor welkom geheten op het schoolterrein. Samen met je nieuwe klas en mentor loop je vervolgens naar het juiste lokaal.

Tijdens de twee introductiedagen van de brugklas na de vakantie leer je met je mentorklas het gebouw nog verder kennen, zodat je goed voorbereid aan je eerste lesdag kunt beginnen.

In een brugklas kunnen tussen de 16 en 32 leerlingen plaatsnemen. Hoeveel leerlingen er in een klas komen, hangt af van het aantal aanmeldingen per niveau. Afgelopen jaren hadden we gemiddeld tussen de 27 en 29 leerlingen in een brugklas.

Elke klas krijgt een eigen lesrooster. Een brugklas heeft 32 of 33 lesuren per week. Een lesuur duurt 45 minuten. De lessen worden aansluitend aan elkaar ingepland tussen 8.30 uur en 16.10 uur. Soms begint je dag iets later en de meeste lesdagen ben je rond 15.20 uur klaar.

Elke leerling en elke lesdag is natuurlijk anders, maar onze brugklasleerlingen geven aan gemiddeld anderhalf uur per dag aan hun schoolwerk te besteden.

In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans of Duits, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding. Verder maak je kennis met het nieuwe vak id+, de verrijking die we aanbieden op het gebied van bèta, cultuur en bewegen.

In de brugklas vmbo-t wordt Duits aangeboden. In de brugklassen vmbo-t/havo en havo/vwo wordt Frans aangeboden. 

Wij kunnen leerlingen plaatsen met een vmbo-g/t advies en hoger.

Op ROER College Schöndeln hebben we 3 typen brugklassen: brugklas vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo.

De brugklas duurt één jaar. Na de brugklas ga je verder op het niveau dat dan het beste bij jou past: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Is het nog niet duidelijk of vmbo-t of havo beter past, dan kun je in principe ook in de 2e klas in de kansklas vmbo-t/havo of havo/vwo verder.

In de vmbo-t/havo brugklas is extra aandacht voor studievaardigheden en wordt opgebouwd richting havo niveau. Er wordt dan verwacht dat leerlingen beter in staat zijn zelfstandig vraagstukken op te lossen zonder hulp van tussenstapjes.

In de havo/vwo brugklas wordt lesgegeven op havo niveau en wordt opgebouwd naar meer verdieping en grotere en complexere vraagstukken, wat aansluit bij het vwo niveau.

Met een havo-advies mag je starten in een havo/vwo brugklas. Er zijn ook leerlingen die het prettiger vinden om juist vanuit de vmbo-t/havo brugklas te starten. Dat is uiteraard mogelijk. Je geeft je keuze aan tijdens de aanmeldavond.

Het advies van de basisschool is het uitgangspunt voor de plaatsing in een bepaalde brugklas. De basisschool kent de leerling immers het beste en geeft met het advies aan wat volgens hen de passende vervolgstap is. Dit advies wordt gebaseerd op de resultaten in met name groep 6 t/m 8 en de leerlingkenmerken, zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid. 

Niet alleen vakkennis, maar ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Met id+ ontdek en ontwikkel je identiteit

In de wereld van vandaag worden we flink op de proef gesteld. En de beste oplossingen bedenken we door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Daarom krijg je op ROER College Schöndeln id+. Bij dit vak werk je aan uitdagende projecten met als thema bèta, cultuur en bewegen. Door samen te werken leer je jouw kwaliteiten optimaal te gebruiken en die van een ander te herkennen.

Met id+ stop je heel veel waardevolle vaardigheden in je rugzak. Je voegt een dikke plus toe aan je id. Zodat je klaar bent voor de uitdagingen van morgen. Meer informatie over id+ vind je op deze pagina. 

Ondersteuning en aanmelding

Hier vind je de veelgestelde vragen die te maken hebben met:

  • de ondersteuning in de brugklas
  • (tussentijdse) aanmelding

Tijdens studie-uren werken de leerlingen onder begeleiding van de mentor aan hun studievaardigheden. Na school kunnen leerlingen een rustige huiswerkplek reserveren in het Leercentrum, waar toezichthouders aanwezig zijn en gebruik gemaakt kan worden van computers en printers. Tijdens Studie na School maar ook thuis kunnen leerlingen gebruikmaken van de online huiswerkbegeleidingsdienst Mr. Chadd. Lees verder op de pagina over over Studie Na School en Mr. Chadd onder Ons aanbod. 

Leerlingen worden in de brugklas goed ondersteund. In de eerste gewenningsperiode is er extra ruimte in het lesrooster om met de mentor te werken aan de studievaardigheden, waaronder het plannen en organiseren van je werk.

Na deze gewenningsperiode komt er meer ruimte voor maatwerk. Elke week zijn er twee SWITCH-uren waarin leerlingen zich kunnen inschrijven voor extra ondersteuning bij schoolvakken, begeleiding bij faalangst, sociale vaardigheden of studievaardigheden, diverse verrijkingslessen of zelfstandig huiswerk maken. We kunnen het aanbod in deze SWITCH-uren aanpassen wanneer blijkt dat er bijzondere behoeften zijn, bijvoorbeeld een groep leerlingen die moeite heeft met bepaalde onderdelen van rekenen of spelling. Meer weten? Kijk dan hier.

Meer lezen over de ondersteuning die we bieden op onze school. Lees dan verder onder Ondersteuning en maatwerk

Alle leerlingen in de brugklas krijgen tijdens de introductie een Plenda planagenda van school.

De Plenda is een agenda die een afsprakengedeelte en een plangedeelte bevat. Zo kan een leerling gemakkelijk overzicht aanbrengen in zijn taken en leerwerk in kleinere porties verdelen. Meer informatie over de Plenda klik hier

OI001471.jpg

Alle leerlingen van de brugklas ontvangen tijdens de introductiedagen aan het begin van het schooljaar een iPad in bruikleen. Je houdt deze gedurende je schoolloopbaan op ROER College Schöndeln.

Tijdens de kennismakingsochtend krijg je meer informatie. Je ouders/verzorgers hoeven alleen een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Er zijn verder geen kosten verbonden aan het gebruik van de iPad.    

Meer informatie over het gebruik van de iPad vinden jullie op de volgende pagina op onze website bij elkaar: roer.college/iPad

Leerlingen die méér kunnen en willen dan wij hun tijdens de lessen kunnen aanbieden mogen meedoen aan STOEI. STOEI staat voor Stimuleren Talent Op Eigen Initiatief. Dit is niet gebonden aan een bepaalde afdeling of niveau. De leerlingen die aan het project meewerken, mogen elke week op eigen initiatief een aantal lessen missen. 

Leerlingen werken tijdens die vrijgekomen uren alleen of in een kleine groep elders in de school, of eventueel buiten de school, voor minimaal een half jaar aan een zelfgekozen projectonderwerp. Meer informatie leest u hier.

Meer weten over ons gymnasium vanaf klas 2? Kijk dan hier.

De aanmeldavonden voor het Voortgezet Onderwijs zijn op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Tijdens de aanmeldavond neem je je aanmeldformulier mee naar school. Samen maken we de inschrijving compleet met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Om te voorkomen dat jullie te maken krijgen met lange wachttijden, hebben wij de verschillende basisscholen verdeeld over de twee aanmeldingsavonden. Meer informatie vinden jullie hier.

Leerlingen uit Roermond en omstreken krijgen het aanmeldformulier via hun leerkracht op de basisschool. Ouders van leerlingen buiten de regio kunnen een aanmeldformulier aanvragen via de pagina contact op onze website. Geef daarbij duidelijk aan dat het een aanmelding voor de brugklas betreft en vermeld uw woonplaats en de naam van de basisschool. We nemen dan contact met u op.

Indien je instroomt van een andere VO school en wilt aanmelden bij ROER College Schöndeln, dan vind je op de pagina Andere leerjaren alle informatie bij elkaar. We plannen graag een afspraak met je.