Ziek en afwezig melden

Uw kind ziek- of afmelden via dit formulier . Kies voor één van de 4 mogelijkheden.

1. Ziek melden
De ouder/verzorger neemt telefonisch contact op met school, telefoon: 0475 - 345 700 tussen 08.00 uur en 08.15 uur of vult het formulier in.
Wordt uw kind op school ziek, dan meldt het kind zich in het Leercentrum en gaat hij/zij na overleg naar huis.

Bij PTA-toetsen dient een leerling vooraf ziek gemeld te worden, doch uiterlijk binnen 24 uur, door het invullen van bovenstaand formulier door een ouder. Bij PTA-toetsen is het, ook als uw kind op school ziek geworden is, nodig het formulier in te vullen. 

2. Beter melden
Het kind meldt zich voordat zijn les begint beter in het Leercentrum én de ouder/verzorger vult het formulier in, met begin- en einddatum van de periode van ziekte.

3. Medische afspraak
Uw kind heeft een medische afspraak, bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapie, tandarts, orthodontist, enz die niet buiten de lessen gepland kan worden.

4. Bijzonder verlof
Er is een andere reden om uw kind af te melden, zoals  rijbewijs, bruiloft, uitvaart enz.? Dan dient u bijzonder verlof aan te vragen. Vermeld bij de aanvraag wat de aanleiding is voor het verzoek en stuurt u indien van toepassing een kopie van de uitnodiging of gebeurtenis naar het e-mailadres: leerlingloket@roercollege.nl. U ontvangt bericht indien er nog vragen zijn of als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd.