29 september 2023

Nieuwbouw ROER College Schöndeln

Thema nieuwsbrief nieuwbouw

Architect gekozen!

svp.png

Vlak voor de zomervakantie is door de school, in goede samenwerking met de gemeente Roermond en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), een architect gekozen om onze nieuwe gebouwen te ontwerpen. De winnende architect is SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort geworden. Zij presenteerden, op basis van de onderwijskundige visie van de school, het ontwerp dat het best past bij onze, in Nederland unieke, campusopzet in onderwijsdomeinen. 

 campus.jpg


Tijdens een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en overige geïnteresseerden op 28 augustus, presenteerde hoofdarchitect Gideon de Jong het door hun uitgewerkte schetsontwerp. Hij presenteerde een globale layout van de plaatsing van de gebouwen en stelde dat dit de mooiste opgave was die hij sinds jaren heeft gekregen. De combinatie van het prachtige terrein, het werken in domeinen (aanverwante vakken) en de campusgedachte leidt volgens de architect tot een uniek project in Nederland. 

Dit tweede, en zeker niet het laatste informatiemoment, leverde weer veel gespreksstof op over de verkeerssituatie, impact op de omgeving en het onderwijs. 

De presentatie van architect Gideon de Jong is hier te bekijken.


campus2.jpg

Planning

Een goede planning is van groot belang, daarom werkt de school intensief samen met de gemeente en bouwmanagementbureau HEVO om de bouw zo snel mogelijk maar zeker ook zo veilig mogelijk te laten verlopen. Onderstaande tijdsplanning geeft globaal weer tijdens welke periode we welke werkzaamheden van plan zijn.

 planning.jpg

Heeft u hier vragen over dan kunt u ten alle tijden terecht bij de directie van de school via directie@roercollege.nl

 

Bijeenkomsten leerlingen

student-voice.png


Natuurlijk hebben de leerlingen een belangrijke stem bij het ontwerpen van onze nieuwe gebouwen. Op meerdere momenten hebben we leerlingen gevraagd om hun mening en dit blijven we doen tijdens het hele traject. Gisteren was er weer zo’n moment. De leerlingen gingen samen met de architect aan de slag om hun mening te geven over onder andere de kluisjes, fietsenstalling, garderobe, looproutes, kleur- en materiaalgebruik. Een inspirerende sessie waar zowel de school als de architect weer veel bruikbare informatie uit heeft gehaald.

IMG-1827.jpg


IMG-1841.jpg

  
Bijeenkomsten personeel

Naast ongeveer 1400 leerlingen hebben natuurlijk ook ± 150 personeelsleden een plek op ons terrein. Vertegenwoordigers van alle onderwijskundige teams, domeinen en ondersteunend personeel denken ook tijdens meerdere sessies mee. 

De meest recente sessie voor medewerkers was op donderdag 7 september.

Per onderwijskundig domein (talen, zaakvakken en wiskunde, id+ / bèta / kunst & cultuur) werden de voorlopige plattegronden volgens de visie van de architect besproken en aangepast waarbij veel geanimeerde gesprekken volgden. 

Gesprekken waar met grote regelmaat onze pedagogisch-didactische aanpak onderwerp van gesprek was. Er werd geschoven met werkruimtes, instructieruimtes en tot creativiteit uitdagende ateliers. Een mooi onderwijskundig traject dat leidt tot meerdere gebouwen volgens een campus opzet. 

Na de pauze gingen de medewerkers met Landschapsarchitect Copijn aan de slag met de buitenruimte. Welke onderwijskundige activiteiten kunnen we buiten ontplooien en welke faciliteiten kunnen we leerlingen bieden om te ontspannen en te genieten van de natuur. 

Het is al mooi op ROER College Schöndeln, maar het wordt nog veel mooier!

personeel.jpg

 personeel2.jpg


Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of in algemene zin vragen over de nieuwbouw van onze school? Stel ze dan aan Mark van de Mortel (directeur ROER College Schöndeln) via directie@roercollege.nl

 

Nieuwbouw ROER College Schöndeln