28 november 2023

Videoimpressie nieuwbouw ROER College Schöndeln

Nadat we de afgelopen jaren intensief met leerlingen en medewerkers hebben gesproken over ons onderwijs van de toekomst zijn we er onderwijskundig klaar voor! We gaan werken met onderwijskundige domeinen in kleinschalige aparte gebouwen verdeeld over ons fantastische groene terrein. 

nov-23-afbeelding-1.png

Een domein is een groep vakken die een inhoudelijke relatie met elkaar hebben. We gaan werken met de domeinen Talen, Zaakvakken, Wiskunde, Bèta (biologie, natuur- en scheikunde), Kunst & Cultuur en id+. Tevens is het budget voor de sportvoorziening veiliggesteld en daarmee zijn de plannen voor onze ideale onderwijscampus compleet.

nov-23-afbeelding2.png

Het ruimtelijke raamwerk en het programma van eisen hebben geleid tot indeling van de diverse campusgebouwen. Inmiddels is ook een videoimpressie beschikbaar die een nog beter beeld geeft van hoe onze droom eruit ziet. 

Videoimpressie nieuwbouw ROER College Schöndeln