17 juli 2023

Update Traject richting Nieuwbouw

Op 09 februari jl hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de buurtgenoten en overige geïnteresseerden over het traject richting nieuwbouw van onze school.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en willen we u graag informeren over de voortgang. 

Hiertoe organiseren we op maandag 28 augustus om 18.00 uur een presentatie over de plannen. De gekozen architect geeft zijn visie op het project en een indicatie van de planning.  

Mocht u deel willen nemen dan kunt u zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 25 augustus een mail te sturen naar s.wolfs@roercollege.nl. Verzoek om in de mail aan te geven met hoeveel personen u de bijeenkomst wilt bezoeken. 

Update Traject richting Nieuwbouw