Gymnasium vanaf leerjaar 2

Zit je in de brugklas havo/vwo en behaal je de cijfernorm voor gymnasium? Dan mag je vanaf het tweede leerjaar het gymnasium volgen. Een positief advies van het lerarenteam heeft de voorkeur. Aan het einde van de brugklas krijg je al een kleine kennismaking met het gymnasium om zo een weloverwogen keuze te maken en erachter te komen of het gymnasium iets is voor jou.

Als gymnasiast op ROER College Schöndeln heb je bijvoorbeeld:

 • veel ruimte om eigen keuzes te maken en je eigen leerroute te bepalen
 • vaker de mogelijkheid om zelfstandig of in groepen te werken
 • meer diepgang bij de verschillende vakken
 • ruime mogelijkheden om deel te nemen aan vakoverstijgende projecten

Wanneer je in leerjaar 2 en 3 zit, krijg je de vakken Grieks en Latijn naast de andere vakken. Om hier ruimte voor te maken in je rooster volg je alle andere talen 1 uur per week minder.

Aan het einde van leerjaar 3 mag jij opnieuw kiezen of je in de bovenbouw het gymnasium wilt blijven volgen. Je kiest dan Latijn, Grieks of allebei! Als je een gymnasium-diploma wilt behalen, volstaat het in de bovenbouw om één van deze talen te kiezen. 

Gooi het ROER om en duik in de basis van onze beschaving

“Het verleden is saai!” Dacht je dat? Als je spit in het verleden, kom je over het heden steeds meer te weten:

 • Hoe is onze democratie ontstaan? 
 • Waarom lijken verschillende talen zoveel op elkaar? 
 • Waarom komen al die mythes en legendes overal steeds terug?  

Wil je antwoorden op zulke vragen? Dan is het gymnasium iets voor jou! Je gaat je verdiepen in mythologische verhalen, klassieke cultuur, oude talen, maar ook filosofie, archeologie en bouwkunst uit de Grieks-Romeinse Oudheid. Deze aspecten spelen ook in onze huidige samenleving nog een belangrijke rol. Zo danken we onze democratie en wetenschap aan de Grieken. De Romeinen bouwden hierop verder. Ook in de beeldende kunst, literatuur en politiek zie je de sporen van de Grieken en Romeinen terug. 

Meer weten? Download onze brochure over het gymnasium op ROER College Schöndeln. 

brochure gymnasium

 

Wat is nou het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Antwoorden van onze leerlingen in klas 2:
 • fijne onderlinge sfeer, mezelf kunnen zijn 
 • meer zin om te leren en mijn best te doen
 • evenveel lesuren als atheneum 2, door minder lesuren Nederlands, Engels, Frans en Duits (ieder vak 1 uur minder)
 • door Grieks en Latijn beter begrip van de andere talen
 • meer zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid
 • meer projecten, minder so's
 • leren leren en uitdaging door plannen, wat je misschien nog nooit hebt ervaren
 • je kiest alleen voor de onderbouw (2 jaar), daarna opnieuw kiezen voor bovenbouw
 • geen CKV (cultureele en kunstzinnige vorming) in de bovenbouw, maar in plaats daarvan klassieke culturele vorming (KCV) 

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij doen mee aan het project meer- en hoogbegaafdheid van SOML. We hebben samen het doel het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen passender te maken.  De plannen en werkzaamheden zijn samengevat in deze speciale flyer. 

Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op onze pagina over Mogelijkheden voor maatwerk.

Hier leest u ook meer over het verrijkingsaanbod dat wij in samenwerking met andere SOML-scholen ontwikkelen voor leerlingen van groep 8.