Schoolkosten en boekenfonds

Schoolkosten

Wat betreft de bijdragen die de school vraagt aan ouders maken we een onderscheid tussen de vrijwillige ouderbijdrage en doelbijdragen. De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die we aan alle ouders vragen voor de extra’s die we als school aanbieden aan alle leerlingen. Doelbijdragen zijn direct gekoppeld aan extra activiteiten die we organiseren voor bepaalde klassen, zoals de introductie-activiteiten per leerlaag, een excursie of educatieve reis in de examenklassen.

ROER College Schöndeln wil zich onderwijskundig onderscheiden op de thema’s bèta, cultuur en bewegen en daarmee het aanbod voor de leerlingen verrijken. Voor de ondersteuning en begeleiding bij deze activiteiten investeert de school extra tijd van het personeel naast de kosten die worden gemaakt voor de aanschaf van materialen, tickets en dergelijke. Al deze activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle leerlingen, net als de faciliteiten die hiervoor zijn of worden gerealiseerd.

Waaruit bestaan deze extra activiteiten?

Hieronder staat een opsomming van activiteiten die de school in ieder geval extra organiseert of ondersteunt. Voor een uitgebreide beschrijving wordt hier verwezen naar het hoofdstuk ‘Buitenschoolse activiteiten’. De namen zijn vaak nog gebaseerd op de activiteiten die werden georganiseerd door Mavo Roermond of Lyceum Schöndeln. Dit schooljaar wordt door de begeleidende leraren en deelnemende leerlingen nagegaan of namen en aanbod voldoende de inhoud dekken:

  • Schoolparlement
  • BCreative
  • Technische Toneelcommissie (TTC)
  • Schoolband
  • Fotoclub
  • Filmavond
  • Gender & Sexuality Alliance (GSA)
  • Voetbalclub
  • Outdooractiviteiten

Gevraagde ouderbijdrage

De tijd en kosten voor deze extra’s worden niet vergoed door het geld dat de school ontvangt van de overheid. Daarom vragen we aan ouders een bijdrage van € 75 per leerling per schooljaar. Hiermee dekken we de extra personeelskosten die we maken voor de genoemde activiteiten. Met dit bedrag is ingestemd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De bijdrage is vrijwillig. Indien deze niet wordt betaald kan de leerling nog steeds meedoen aan deze activiteiten.

  • Doelbijdragen

Doelbijdragen worden gevraagd voor activiteiten die worden georganiseerd voor klassen in een bepaalde jaarlaag zoals excursies/reizen en klassenactiviteiten, bijv. een introductie of eindfeest. Ook deze worden niet vergoed door de overheid. Daarom wordt hiervoor per activiteit een doelbijdrage gevraagd aan de ouders. Welke bedragen per klas worden gevraagd kan hier worden geraadpleegd. 

 

 

Wijze van betaling ouderbijdrage

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de doelbijdragen gebruiken we het programma WIS Collect. Ouders ontvangen een e-mail met daarin een link naar de website van WIS Collect. Op deze website kunnen bestellingen geplaatst worden voor de aanschaf van materialen en de ouderbijdragen betaald worden. Betaling is mogelijk via IDEAL of via een (gespreide) overboeking. 

Indien ouders over de betaling in gesprek willen met de school kan hierover, vanzelfsprekend in vertrouwen, contact worden opgenomen met de teamleider. Ook kan eventueel een beroep worden gedaan op stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders financieel indien hun kinderen o.m. niet aan binnen- of buitenschoolse activiteiten dreigen te kunnen meedoen. De stichting is lokaal georganiseerd en heeft ook een afdeling in Roermond en Roerdalen. Zie voor meer informatie www.leergeld.nl.

Boekenfonds

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de manier waarop leerlingen hun boeken en andere leermiddelen ontvangen gewijzigd. De leerling haalt de boeken niet meer op school op, maar bestelt deze bij de firma Iddink via hun website: www.iddink.nl. Vervolgens worden deze boeken thuisbezorgd. De school vraagt een borg van € 75 voor mogelijke schade of verlies van de studiematerialen. Dit bedrag wordt via Iddink geïnd. Bij aanvang van het schooljaar tekenen ouders/verzorgers een bruikleenovereenkomst waarin de afspraken over het gebruik van de materialen zijn vastgelegd. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken op school ingeleverd.

 

Bekijk ook onze schoolgids voor meer informatie over de financiële zaken : schoolgids

U vindt hier een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden.