Op deze pagina’s staat alle praktische informatie over onze schoolorganisatie handig bij elkaar.  

Onder dagelijkse onderwijspraktijk vindt u de informatie over lestijden en vakanties, de start van het schooljaar, de schoolkosten en alles over bevordering en examens terug.

Daarnaast is er meer informatie te vinden over ons ondersteuningsprofiel en over de begeleiding die onze decanen bieden bij de schoolloopbaan en vervolgens schoolkeuze. 

Onder regels en afspraken vindt u onder andere onze schoolgids terug en informatie over het ziekmelden van uw kind of aanvragen van verlof.