id+
ontdek en ontwikkel je identiteit

Hoewel het ROER College nog niet zo lang als school bestaat, is er binnen de school al ruim 12 jaar ervaring met projectonderwijs binnen ons Technasium en als Cultuurprofielschool. Met trots kijken we terug naar de ontwikkelingen die we al die jaren hebben doorgemaakt. Andere scholen kijken ook graag mee naar wat er bij ons gebeurt.

Vanaf het schooljaar 2022/2023 bundelen we onze ervaring en kennis in een nieuw vak dat wordt aangeboden in de brugklas: id+.

Wat is id+?

In de wereld van vandaag worden we flink op de proef gesteld. En de beste oplossingen bedenken we door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Daarom krijg je op ROER College Schöndeln id+. Bij dit vak werk je aan uitdagende projecten met als thema bèta, cultuur en bewegen. 

Door samen te werken leer je jouw talent optimaal te gebruiken en dat van een ander te herkennen. We werken met creatieve opdrachten vanuit het bedrijfsleven en culturele instellingen. Je leert onder andere organiseren, plannen, creatieve oplossingen bedenken en jezelf presenteren. Om de opdrachten uit te werken zijn meerdere tussenstappen nodig. Zo leer je doelen stellen en doorzetten.

Met id+ stop je heel veel waardevolle ervaringen in je rugzak. Je voegt een dikke plus toe aan je id. Zodat je klaar bent voor de uitdagingen van morgen. 

Waarom id+?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten; dat je nieuwsgierig en onderzoekend om je heen kijkt, creatief denkt, leert samenwerken en van elkaar leert. We merken dat leerlingen hier van profiteren tijdens hun schoolloopbaan, maar ook bij de vervolgopleiding. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen hiermee met sommige vakken verder gaan door het te kiezen als eindexamenvak, maar dit is geen verplichting. Het vak id+ bereidt voor op het Technasium in de bovenbouw en op de examenvakken drama, beeldende vorming en muziek. 

Voor wie is id+?

Het vak id+ maakt de gehele onderbouw onderdeel uit van ons programma en is voor alle leerlingen van vmbo-t tot en met gymnasium. Alle leerlingen volgen dit vak 4 lesuren per week. De brugklassers worden gekoppeld aan één coach per klas die tijdens verschillende modules de leerlingen begeleidt.

Welke competenties staan centraal op onze school? 

De competenties die onderdeel zijn van het aangeboden programma, worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen:

  • Zelfsturend; waaronder omgaan met feedback, doorzetten en taakgericht zijn
  • Samenwerkend; waaronder inlevingsvermogen tonen, luisteren en feedback geven
  • Communicatief; waaronder gespreksvaardig zijn en presenteren
  • Creatief; waaronder nieuwsgierig zijn en originaliteit nastreven
  • Ondernemend; waaronder besluitvaardig zijn, iets nieuws durven, maar ook elkaar motiveren

 

Meer info over ons Cultuurprofiel? Klik hier.

logo-cultuurprofielschool-1.jpg

Meer info over ons Technasium? Klik hier

Logo-Technasium-png.png