Aanbod

ROER College Schöndeln biedt een aantal typen voortgezet onderwijs aan. Deze worden onderaan deze pagina vermeld. Verder onderscheiden we ons op een aantal gebieden: 

Technasium en Cultuurprofielschool

Wij zijn een erkende Cultuurprofielschool en erkend Technasium. Het onderwijs op het gebied van bèta en cultuur beschouwen wij als een belangrijk middel om onze visie op leren waar te maken. Zowel op havo als vwo kan het vak Onderzoek & Ontwerpen, Beeldende Vorming, Muziek en Drama gekozen worden als eindexamenvak. Bovendien bieden we op het gebied van Bewegen & Sport verrijking aan.  

id+: ontdek en ontwikkel je kwaliteiten 

Alle leerlingen maken in de onderbouw kennis met deze verrijking op bèta, cultuur en bewegen in het vak id+. Dit vak is gericht op het ontwikkelen van je kwaliteiten, waardoor we niet alleen aandacht hebben voor het ontwikkelen van vakkennis, maar ook aandacht bestreden aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. 

Maatwerk

Niet elke leerlingen is gelijk en ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen. Wij vinden het belangrijk recht te doen aan deze verschillen en dat leerlingen worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken. We bieden dan ook op verschillende manier ruimte voor maatwerk aan onze leerlingen, zowel in de onderbouw als bovenbouw: 

Zorg en ondersteuning

Meer informatie over onze zorg en ondersteuning? Kijk dan hier. Hier is onder andere ook informatie te vinden ove de ondersteuning die we kunnen bieden aan leerling die topsport beoefenen of meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Onderwijsniveaus

Onze onderwijsniveaus staan hieronder vermeld. Wilt u meer weten over het type brugklas waarin de leerling instroomt? Kijk dan op de pagina Nieuwe leerlingen met alle informatie voor groep 8 op een rij. 

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg (vmbo-t)

Het vmbo duurt 4 jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo en het havo. De theoretische leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee nog willen doorgaan. Het diploma geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen in het ROC niveau 3/4. Daarnaast is ook doorstroom naar het vierde leerjaar van het havo mogelijk. 

  • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 

Het havo duurt 5 jaar en biedt een brede algemene ontwikkeling. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, met het havo-diploma ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling onderwijs in een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) 

Het vwo bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is één van deze talen verplicht als examenvak. Op het atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen. Het vwo duurt 6 jaar.