Keuzevrijheid in de SWITCH-uren

ROER College Schöndeln begrijpt het belang van het bieden van keuzes en het geven van verantwoordelijkheid. Daarom bieden wij SWITCH-uren aan. SWITCH staat voor Samen, Werken, Interesse, Competenties en Hulp. Je kunt kiezen uit hulplessen, je schoolwerk maken, aan een project werken of uit interesse een extra vak volgen. 

Sta aan het ROER van je eigen toekomst!

SWITCH-uren

In de SWITCH-uren stimuleren we leerlingen om zelf meer de regie over hun leerproces te nemen. Leerlingen kunnen kiezen uit activiteiten gericht op onderwijs of verrijking om andere of nieuwe talenten te ontwikkelen. 

Er zijn enkele vaste onderdelen zoals werken in stilte, werken in groepjes en werken met digitale middelen. Daarnaast bieden we vakgerichte hulplessen aan en richten we ons, in lijn met het Nationaal Programma Onderwijs, op executieve vaardigheden (studievaardigheden, planning en organisatie en leren leren). 

Ons verrijkingsaanbod is breed en varieert van sportactiviteiten tot leesclubs, debatclubs of toneel. Maar bijvoorbeeld ook een cursus in een nieuwe taal zoals Russisch of Spaans, lessen fotografie, filmbewerking of koken. Misschien zou u wel een mooie workshop bij ons willen komen verzorgen? Laat het ons gerust weten via het contactformulier op onze website.

Met andere woorden een gevarieerd aanbod dat voortdurend aangepast en verbeterd wordt. Wekelijks kunnen ouders/verzorgers samen met hun kind in Magister kijken naar de mogelijkheden om zich in te schrijven. SWITCH is van ons! Hier maken we het verschil en vormen we meer een gemeenschap die verder gaat dan les.

logo-SWITCH-1.png

Actuele aanbod

Het actuele aanbod binnen SWITCH is terug te vinden via bijgevoegde link. Dit aanbod verschilt per periode en wordt gedurende het schooljaar geoptimaliseerd op basis van de hulpvragen en behoeften van onze leerlingen.

Voorbeeld van een lesdag in de brugklas

Tijdens het SWITCH-uur wordt de eerste weken van het schooljaar klassikaal gewerkt aan de studievaardigheden. Daarna worden in het SWITCH-uur begeleidingsmodules aangeboden, zoals wiskunde, Engels, Nederlands leesvaardigheid, Frans of faalangstreductietraining. 

Geen begeleidingsmodule nodig? Dan kies je op weekbasis voor de invulling die het beste past die week. De mentor begeleidt de leerling bij het maken van de keuzes.

Stepping-Stones-voorbeeld_Tekengebied-1-kopie-1.jpg