18 april 2023

Handige standaard apps op je iPad 

Er staan op je iPad enkele standaardapps die handig kunnen zijn. We leggen uit welke veel worden gebruikt: 

1. Notities

De standaard "Notities" app op de iPad biedt je de mogelijkheid om notities te maken, deze te organiseren en te bewaren. Je kunt tekst typen, tekenen met een pencil, afbeeldingen invoegen en audio-opnamen maken. Het kan dus een handige tool zijn voor het maken van aantekeningen tijdens lessen en het organiseren van informatie. 

2. Safari

Safari is de standaardwebbrowser op de iPad. Je kunt hiermee op internet zoeken naar informatie, online onderzoek doen, educatieve bronnen raadplegen en toegang krijgen tot online leermiddelen. Het is een essentiële tool voor het verkrijgen van informatie en het doen van online activiteiten.

3. Calculator

De standaard "Rekenmachine" app op de iPad biedt een eenvoudige rekenmachinefunctionaliteit. Je kunt zo enkele basisberekeningen uitvoeren zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het is ook handig voor wiskundige berekeningen tijdens lessen en taken.

4. Camera

De ingebouwde camera op de iPad kan handig zijn voor leerlingen. Je kunt (na toestemming van je leraar) bijvoorbeeld foto's maken van aantekeningen op het bord of andere  visuele informatie vastleggen tijdens excursies of experimenten. Ook heel fijn: je kunt makkelijk documenten scannen met behulp van de ingebouwde scanfunctie.

Handige standaard apps op je iPad