14 juni 2023

Veelgebruikte apps op de iPad

Er zijn verschillende apps die voor school nodig zijn of heel handig kunnen zijn. Deze worden door ons naar de iPads gepusht. Op basis van de ervaringen afgelopen jaar delen we hieronder enkele veelgebruikte tools door leerlingen en een korte beschrijving van hun functies:

1. Google Classroom

Dit is een platform dat docenten en leerlingen kunnen gebruiken om opdrachten te delen, samen te werken aan projecten, lesmateriaal te organiseren en opdrachten in te leveren. Google Classroom wordt daarom veel gebruikt op onze school. 

2. Good notes

Een populaire notitie-app waarmee je aantekeningen kunt maken. Je kunt in deze app echt schriften maken en bijhouden voor de verschillende vakken.

3. Google Suite

Met apps zoals Documenten, Spreadsheets en Presentaties kun je documenten maken, spreadsheets maken en presentaties ontwerpen. Deze apps bieden veel van de functionaliteiten die ook beschikbaar zijn op een computer. Het voordeel van deze apps is dat je met elkaar kunt samenwerken én makkelijk kunt inleveren via Classroom.

4. Quizlet/Flashcards

Een app waarmee je flashcards junt maken en studiekaarten kunt oefenen om je kennis te testen en te versterken. Het bevat ook quizzen en games om het leren leuker te maken.

5. Kahoot!

Een interactieve tool waarmee docenten quizzen kunnen maken. Leerlingen kunnen deelnemen aan de quizzen met hun iPad en op een leuke manier hun kennis testen.

6. Geogebra

Een wiskundige tool waarmee je meetkundige figuren kan tekenen, grafieken kunnen maken, vergelijkingen kunt oplossen en verschillende wiskundige concepten kunt verkennen.

7. Duolingo

Een populaire taalapp waarmee je talen kunt leren en je woordenschat en grammaticale vaardigheden kunt verbeteren. Het biedt interactieve oefeningen en quizzen in verschillende talen.

8. Lessonup

LessonUp gebruiken leraren op onze school om interactief les te geven. Leerlingen worden actief betrokken bij de les door vragen te beantwoorden of leerstof actief te verwerken.

9. StudyGo (WRTS)

Een handige leerapp om jouw woorden te leren vanuit officiële woordenlijsten waarbij je kunt kiezen uit 5 verschillende overhoormethodes.

Veelgebruikte apps op de iPad