6 maart 2023

Brugklasleerlingen als iCoach

Na een goede start begin dit schooljaar, wordt de iPad steeds meer ingezet in verschillende lessen. Zo wordt een deel van de les interactief door het gebruik van educatieve apps als bijvoorbeeld LessonUp of Bookwidgets. We zien hier een positieve ontwikkeling waar leerlingen nog meer bij de les betrokken worden.

Ook bij buitenschoolse activiteiten als de First Lego League werd de iPad door de leerlingen als eigen device ingezet om hun robot te programmeren. We zien dan ook uit naar de verdere groei in de school, waarbij steeds meer leraren en leerlingen de iPad inzetten bij hun schoolwerk, zowel in de school als daarbuiten. Uiteraard bereiden we ons hierop voor door leraren alvast te trainen in het inzetten van de iPad voor hun eigen vak.

IMG_7854.jpeg

Ook leerlingen vinden zelf steeds meer interessante educatieve apps voor de iPads. Uiteraard staan we open voor interessante toevoegingen van leerlingen waarmee ze medeleerlingen helpen met apps die hun leerwerk bevorderen. Zo werden er bijvoorbeeld apps voorgedragen om makkelijker te leren met flashcards en voorleesfuncties voor dyslecten.

Binnenkort start een groep enthousiaste brugklasleerlingen als iCoach. Deze leerlingen kunnen medeleerlingen en docenten helpen op digitaal gebied o.a. met de iPad. Daarnaast helpen zij met open dagen en informatieavonden waar iPads ingezet worden. Ook zullen zij cursussen volgen om nog vaardiger te worden in het gebruik van de iPad.

 

Brugklasleerlingen als iCoach