Lestijden en vakanties

ROER College Schöndeln werkt met lessen van 45 minuten. Leswijzigingen zijn te raadplegen via de app van Magister en Zermelo.

lesuur
tijd 
   
1e uur 08:30  - 09:15 uur
2e uur 09:15  - 10:00 uur
3e uur 10:00  - 10:45 uur
kleine pauze 10:45  - 11:05 uur
4e uur 11:05  - 11:50 uur
5e uur 11:50  - 12:35 uur
grote pauze 12:35  - 13:05 uur
6e uur 13:05  - 13:50 uur
7e uur 13:50  - 14:35 uur
8e uur 14:35  - 15:20 uur
9e uur 15:20  - 16:05 uur
10e uur 16:05  - 16:50 uur

Enkele keren per jaar hanteren we een verkort lesrooster, bijvoorbeeld de dag voor de toetsweek. De lessen duren dan 30 minuten. In onze agenda staat vermeld op welke dagen er een verkort lesrooster is. 

 

Vakanties en vrije dagen huidig schooljaar

Vakantie Datum
Zomervakantie 25juli t/m 04 september 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari  2023
Paasmaandag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2023

Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei2023

Zomervakantie 

17 juli t/m 27 augsustus 2023

De vakanties en vrije dagen zijn ook gemakkelijk terug te vinden via de Agenda op deze website. Door de knop Vakanties en vrije dagen te gebruiken, heeft u direct een overzicht.