Uitgangspunten

Wij bieden een leer- en ontwikkelomgeving waarin de leerling zich gezien en erkend voelt voor wie hij is. Een veilige, warme en transparante locatie, waar leerlingen op een positieve en plezierige manier energie krijgen om te leren, te groeien en het optimale uit het leven te halen. Dat zie je, dat voel je en daar wil je bij horen. 

Wij onderscheiden ons door creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid centraal te stellen in het onderwijs. Creatieve oplossingen bedenken en samenwerken zijn voorbeelden van vaardigheden die centraal staan bij ons competentie-onderwijs. Wie bieden verrijking aan op bèta, cultuur en, nieuw in de brugklas, bewegen. Bij deze vakken werken we aan competenties. Deze geven leerlingen extra bagage die zij kunnen toepassen in hun leef- en werkomgeving. Wij streven zo naar Intellectuele groei in combinatie met met sociale en persoonlijke groei.

Wij vinden het belangrijk leerlingen te leren om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. De school biedt leerlingen opdrachten aan om hun talenten verder te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de verbinding gelegd tussen het leren op school en de buitenwereld zodat leerlingen leren om vanuit burgerschap bij te dragen aan een duurzame samenleving met respect voor een ander.

De volgende waarden dienen als basis voor ons onderwijs:

  • Veilig

Wij creëren een veilige omgeving voor ons allemaal. Daar kan iedereen zijn wie hij is en worden wie hij wil zijn. Bij ons is iedereen gelijk. We respecteren elkaar en gaan fatsoenlijk met elkaar om. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. Vanuit onze mensgerichte opstelling hebben we aandacht en zorg voor iedereen. We zijn betrouwbaar en integer. Daarop kun je vertrouwen.

  • Eerlijk

Wij zijn eerlijk en open naar elkaar. We luisteren naar elkaar. Geven op een respectvolle manier ruimte voor ieders mening, vragen en ideeën. We zijn duidelijk in de keuzes die we maken en geven op een begrijpelijke en oprechte manier aan wat kan en ook niet kan. Samen voelen we ons zo verantwoordelijk om vanuit deze openheid mee te denken en mee te doen.

  • Positief

Wij staan positief in het leven. Door ons enthousiasme en waardering voor elkaar krijgen we de energie en gedrevenheid om samen tot de beste oplossingen te komen. Dat motiveert ons allemaal en geeft ons energie om iedere dag met plezier naar onze scholengemeenschap te gaan. We stralen passie en optimisme uit. Dat zie je, dat voel je en dat merk je.

  • Groei

Wij willen groeien om het optimale uit onszelf en elkaar te halen. Vanuit de veiligheid, rust en balans die onze omgeving ons biedt, krijgen wij de steun en motivatie om te versterken wat we kunnen en te verbeteren wat we willen worden. Vanuit die vrijheid krijgt ieder de mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. We realiseren ons daarbij dat de leraar niet meer de unieke informatiebron is, want het leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Aan goed onderwijs werken we samen: iedereen heeft en neemt zijn verantwoordelijkheid om goed onderwijs aan leerlingen te verzorgen. Dat doen we in samenhang en samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers en externe betrokkenen: we verbinden de ‘binnenwereld’ met de ‘buitenwereld’.