STOEI

STOEI staat voor Stimuleren Talent Op Eigen Initiatief. Leerlingen die méér kunnen en willen dan wij hun tijdens de lessen kunnen aanbieden mogen meedoen aan STOEI. Dit is niet gebonden aan een bepaalde afdeling of niveau. De leerlingen die aan het project meewerken, mogen elke week op eigen initiatief een aantal lessen missen. 

Leerlingen werken tijdens die vrijgekomen uren alleen of in een kleine groep elders in de school, of eventueel buiten de school, voor minimaal een half jaar aan een zelfgekozen projectonderwerp. 

Begeleiding

Samen met een docent, die voornamelijk de functie van coach heeft, wordt een onderwerp naar keuze van de leerlingen gezocht en afgebakend. In gesprekjes die minimaal 1x per drie weken plaatsvinden, overleggen de leerlingen met hun coach over de voortgang van het project. Verder nemen STOEI-leerlingen in alles zelf het initiatief. Ze zijn als het ware eigen ondernemer van hun STOEI-project.

Welke projectonderwerpen?

Bij de keuze van het projectonderwerp gaat de STOEI-leerling uit van zijn of haar persoonlijke interesse. Verdieping, verbreding, samenwerking en probleemgestuurde aanpak zijn hierbij centrale begrippen. In feite is alles mogelijk. Bijvoorbeeld: programmeren, een natuurkundig onderzoek doen, tekenen, musiceren, modellen bouwen, schaken, ontwerpen, coachen van onderbouwleerlingen, het leiden van een debatteam, werken aan het profielwerkstuk, tutor zijn van onderbouwleerlingen. 

 STOEI-3.jpeg

Het resultaat van het STOEI-project wordt gepresenteerd tijdens een zogenaamde STOEI presentatieavond in de laatste periode van het schooljaar. Hier zijn alle STOEI leerlingen aanwezig en mogen ook ouders komen kijken. Het is mooi te zien hoe leerlingen van verschillende leerjaren daar hun leerervaringen delen en elkaar ook inspireren.  

Ervaring van twee leerlingen

Wij zijn Jort Op het Veld en Tijn Maessen uit V6B. Wij nemen nu voor het derde jaar deel aan STOEI. Momenteel hebben wij als project gekozen om twee jongere STOEI-groepen te begeleiden met hun STOEI-traject. Vorige jaren hebben wij met STOEI leren programmeren en gewerkt aan ons profielwerkstuk. Verder hebben we door STOEI deel kunnen nemen aan stages, opdrachten op locatie om te oriënteren op het gebied van loopbaan. Deze kansen hebben we 3 leerzame malen genomen en heeft ons geholpen met een beeld te scheppen voor de toekomst. De groepjes die wij momenteel begeleiden zijn bezig met het leren van dronevliegen en bezig met webdevelopment. 

We doen mee aan het STOEI-traject om ervaringen en kennis op te doen die niet binnen school aangeboden worden, tijdens vaklessen die zelfstandig ingehaald kunnen worden. 

Het doel hiervan is dat we meer kennis en ervaring in de richting van onze toekomst en studie vergaren, en we vergroten onze vaardigheid om zelfstandig te kunnen plannen en werken.