Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
Het examen is verdeeld in een schoolexamen en een landelijk centraal examen. Het schoolexamen wordt uitgesmeerd over de gehele periode van de bovenbouw; voor het vwo dus drie jaar en voor de havo en het vmbo-t twee schooljaren. Veel toetsen die in voorexamenklas(sen) worden afgenomen tellen bij het uiteindelijke schoolexamencijfer mee. Dat stelt hoge eisen aan de organisatie van de toetsen en aan de aanwezigheid van leerlingen. Voor een overzicht van alle toetsen, stofomschrijving, moment van afname, de weging en herkansbaarheid kunnen leerlingen van zowel de bovenbouw havo en vwo als van 3 en 4 vmbo-t het PTA raadplegen. In het examenreglement staat alle regelgeving betreffende het (school)examen beschreven. De PTA’s en het examenreglement zijn vanaf begin september te raadplegen via deze website.

Programma van toetsing en doorstroming (PTD)
De toetsen van de onderbouw tellen niet rechtstreeks mee voor het eindexamen. De eisen die aan de organisatie van deze toetsen gesteld worden zijn dan ook lager. Toch vinden we het belangrijk dat ook hier een overzicht van alle toetsen, stofomschrijving, moment van afname, de weging en herkansbaarheid te raadplegen is. De PTD’s zijn vanaf begin september te raadplegen via de website van de school.

Bevorderingsnormen
De overgangsnormen worden uiterlijk 1 oktober 2020 via de website gepubliceerd. Aan de hand van deze normen vindt bevordering naar het volgende leerjaar plaats.