18 januari

5H 6V Deadline profielwerkstuk

Maandag 18 januari is de uiterste inleverdatum voor het profielwerkstuk van 5H en 6V.