12 juni

uitslag Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak

Op woensdagochtend 12 juni worden de definitieve uitslagen van het eerste tijdvak bekendgemaakt.
Na afloop worden de kandidaten gebeld over de uitslag:
- havo vanaf 13:00 uur
- vmbo-t vanaf 14:00 uur
- vwo vanaf 15:00 uur