5 januari 2023

Ontwikkelen van competenties in de onderbouw

Daar waar de tweede- en derdejaars nog een keuze moeten maken tussen bèta, cultuurstroom en bewegen & sport, volgen onze brugklassers het gewoon allemaal! Zij zijn dit schooljaar namelijk gestart met id+, een nieuw vak waarin de krachten van bovenstaande richtingen worden gebundeld. Leerlingen werken aan levensechte opdrachten die gekoppeld zijn aan het bedrijfsleven en culturele instellingen. 

Zo gingen enkele groepen de afgelopen maanden bijvoorbeeld aan de slag met het ontwerpen van een bootcamp, terwijl andere groepen bedachten hoe het id+-lokaal er in de nieuwbouw uit moet komen te zien of een geluidsband maakten bij een videofragment. 

Docenten vertellen dat het geven van id+ best spannend kan zijn. Omdat de verschillende richtingen gebundeld zijn, begeven ze zich soms in een ander vakgebied dan ze gewend zijn. Ze moeten bij de voorbereiding van de lessen dan extra hun best doen. Bij id+ staat niet de leerstof, maar de ontwikkeling van de leerling centraal. Als docent breng je daarom niet echt vakkennis over, maar heb je ruim de tijd om leerlingen te observeren en begeleiden. Je bent dan ook meer coach dan leraar. Ook de leerlingen nemen een andere rol aan. Ze nemen de leiding in een groepje of presenteren hun ideeën. Op die manier leren ze een heleboel belangrijke vaardigheden. Denk aan samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, zelfsturend werken en effectief communiceren. 

De docenten zijn positief. Ze werken samen met collega’s van andere disciplines en verbreden zo niet alleen hun inhoudelijke kennis, maar krijgen ook inzicht in andere leerstijlen. Verder vervullen zij een coachende rol, waardoor ze naar eigen zeggen ‘de leerlingen op een natuurlijke wijze kunnen meenemen naar een geweldig resultaat’. 

Voor leerlingen is het fijne van id+ dat ze actief bezig zijn. Ook het samenwerken, creatief bezig zijn en het feit dat elke les anders is vinden de leerlingen leuk. 

Dat de verschillende richtingen nog apart van elkaar werken in de tweede en derde klas, wil niet zeggen dat de leerlingen daar niet aan spectaculaire opdrachten werken. Zo verdiepen de tweedejaars bij O&O zich in robots aan de hand van de SUMO Challenge, er wordt kleding ontworpen voor zorgrobots, golfclinics gevolgd en interactieve hindernissen voor droneraces ontworpen en gebouwd. Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden en worden en nog meer thema’s behandeld in de lessen id+.

Ontwikkelen van competenties in de onderbouw