2 oktober 2020

Cultuurstroom: mannequin-challenge

Competentieonderwijs begint in de brugklas.  Aan het van de brugklas kies je een van de vakken (Onderzoek & Ontwerpen, Cultuurstroom en Bewegen) en dat vak volg je in de onderbouw.

Alle derdeklassers met het vak Cultuurstroom openden op 1 september hun schooljaar met de mannequin-challenge. 2.0! Ze gingen in groepjes aan de slag met een opdracht waarbij ze een sport of dagelijkse handeling in stilstaande poses moesten uitbeelden, zodat het leek alsof er beweging in zat. Aan de hand van deze opdracht hebben ze gewerkt aan een aantal competenties, waaronder samenwerken, creatief denken en plannen en organiseren.

In vergelijking met de andere twee profileringen richt de Cultuurstroom zich nadrukkelijk op de rechterhersenhelft: die van creativiteit, innovatie, onlogische verbanden, intuïtie, eigenheid, empathie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dit was het begin van het werken naar een gezamenlijke eindpresentatie waaraan alle cultuurstroomleerlingen van klas 3 deelnemen. Deze afsluiting 2.0 vindt plaats op 17 juni 2021. Ze maken alles helemaal zelf. Ook de organisatie is in handen van de leerlingen zelf.

Ouders, Onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de afsluiting. In de Cultuurstroomlessen vinden de verdere voorbereidingen plaats.

We zijn de enige school in Nederland die het vak Cultuurstroom aanbiedt. Je krijgt het vak in klas 1, 2 en 3. Door middel van de kunstdisciplines beeldend, drama, muziek en studio (film, fotografie en montage) gaan de leerlingen iedere periode met de competenties aan de slag. Door deze roulatie tussen de 4 kunstdisciplines veranderen telkens de omstandigheden: dit zorg ervoor dat de leerlingen de kans krijgen om telkens op een andere manier met de competenties te werken. Elke periode wordt afgesloten met een presentatiemoment: de leerlingen tonen hier hun proces en hun eindproduct, waarbij ze ook elkaars publiek zijn.

ROER College Schöndeln is de enige Cultuurprofielschool in Limburg. Een cultuurprofielschool is een school waarin extra aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. Dat gebeurt op de eerste plaats natuurlijk bij de kunstvakken zoals cultuurstroom, muziek, beeldende vorming en drama in onder- en bovenbouw, maar is ook onderdeel van de hele school. Zo komt er bijvoorbeeld bij het vak Nederlands een schrijver in de klas en regelt het decanaat een voorstelling van een theatergezelschap die gaat over je voorbereiden op de toekomst.


logo-cultuurprofielschool-1.jpg

Cultuurstroom: mannequin-challenge