9 maart 2023

Buitenlokaal

We doen recht aan onze, in het schoolplan geformuleerde, wens om meer met leerlingen naar buiten te gaan. In ons mooie bos hebben we, op een fantastische locatie, een buitenlokaal gerealiseerd.

Onze mooie groene omgeving wordt in de komende jaren alleen nog maar mooier. De gemeente heeft een jaar geleden budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van onze school. We zijn samen aan de slag met de plannen voor de nieuwbouw waarbij we maximaal gebruikmaken van ons grote schoolterrein. We willen nog nadrukkelijker de verbinding met de natuur leggen.

Lees op onze website welke stappen we al hebben gezet! We hebben er een speciale pagina voor aangemaakt: www.roer.college/onze-school/locatie. 

Buitenlokaal