13 februari 2023

Traject richting nieuwbouw

Op donderdag 9 februari tussen 16.30 tot 18.00 uur organiseerden we een inloopmoment voor buurtgenoten en overige geïnteresseerden omtrent de nieuwbouw. 

Onder het genot van een kopje koffie en vlaai hebben we ongeveer 12 geïnteresseerden nader geïnformeerd over het traject richting nieuwbouw van onze school. In een positief gesprek kwamen zaken zoals de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school, de omliggende natuurgebieden, mogelijke impact op de verkeerssituatie en eventuele sloop van het huidige hoofdgebouw aan bod.

Zodra er grote ontwikkelingen zijn, organiseren we opnieuw een inloopmoment. Interesse om dan deel te nemen? Meld je aan via administratie@roercollege.nl 

Tijdens de informatiebijeenkomst werd deze presentatie gebruikt.

Traject richting nieuwbouw