17 januari 2023

Ruimtelijk raamwerk nieuwbouw gereed

Hieronder zie je een artist impression van hoe het terrein er in de nieuwe opzet uit zou kunnen komen te zien. De vorm en het uiterlijk van de gebouwen moet nog bepaald worden door een architect.

Gezien ons fantastische terrein willen we veel rekening houden met de natuur. We willen de aangrezende natuur nadrukkelijker ons terrein binnenhalen en gaan werken met meerdere kleinere gebouwen in plaats van één groot hoofdgebouw zoals dat nu het geval is. Deze kleinere gebouwen hebben minder impact op het zicht op de natuur en zorgen voor een gevoel van eigenaarschap en veiligheid. Eerder heeft de school al een ruimtelijke studie laten maken, deze is toentertijd aan de gemeenteraad verstrekt. De schets die toen gebruikt werd, ziet u hieronder:

nwbw-ruimtelijke-raamwerk-1.png

Dit is echter een conceptuele schets. Hieronder ziet u dit idee nader uitgewerkt.

De vorm en de plek van de gebouwen zijn zeker nog niet definitief. De uiteindelijke architect gaat op basis van het definitieve ruimtelijk kader en de technische en financiële haalbaarheid, de definitieve vorm bepalen. Duidelijk is wel dat we in onze ambitie de plek waar nu het hoofdgebouw staat nodig hebben voor de nieuwbouw.

nwbw-ruimtelijke-raamwerk-2.png

Ruimtelijk raamwerk nieuwbouw gereed