20 juli 2020

ROER College Schöndeln

Natuurlijk willen we ook in ons hoofdgebouw alle leerlingen en medewerkers voorzien van hoogwaardige leer- en werkplekken. Om dit te realiseren:

- Is er bij de hoofdingang een tochtsluis gemaakt waardoor de centrale hal een prettigere plek wordt om te verblijven, te overleggen en te leren. 
- Wordt de buitenkant van onze hoofdingang aangepast om aan te sluiten bij onze nieuwe huisstijl. 

- Krijgt onze receptie een nieuw uiterlijk om beter herkenbaar te zijn bij binnenkomst.

- Plaatsen we in het hoofdgebouw en onze nieuwbouw vijf nieuwe informatieschermen waardoor collega’s, leerlingen en bezoekers beter worden geïnformeerd over activiteiten.
- Worden de kluisjes in het souterrain anders ingedeeld en er worden 350 kluisjes bijgeplaatst. Zo hebben al onze leerlingen de beschikking over een eigen kluisje.
- Krijgt de GSA (Gender and Sexuality Alliance) een nieuwe prachtig ingerichte ruimte (K16).
- Is de personeelskamer geheel gerenoveerd.

- Zijn er in het hoofdgebouw acht lokalen voorzien van ultramoderne digiborden met laserprojector en interactief scherm. Deze digiborden komen ook in de gehele nieuwbouw.
- Wordt de boekenfondsruimte heringericht als sportruimte om recht te doen aan onze nieuwe profilering Bewegen.

ROER College Schöndeln