25 september 2020

Keuzeblok bewegen

In de Brugklas is in week 39 het eerste keuzeblok van het vak Bewegen gestart. Leerlingen hebben kunnen kiezen uit de onderdelen: hockey, dansen, flagball en archery attack. Het vak bewegen maakt onderdeel uit van het competentieonderwijs, waarbij leerlingen aan het ROER staan van hun eigen leerproces en werken aan een aantal competenties zoals zelfsturing en communicatie. Tijdens dit eerste keuzeblok van vier weken wordt er samengewerkt met externe partijen zoals The Archery Club, Dance Studio 5678, Rugbyclub De Bokkenrijders.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburger: dat je zelfbewust je eigen leven leert leiden in deze 21e eeuw, dat je nieuwsgierig en onderzoekend om je heen kijkt, creatief denkt, leert samenwerken en van elkaar leert. Daarom maak je al in de brugklas kennis met competentiegericht onderwijs. Dit onderwijs helpt je ook te begrijpen waar je de kennis die je op school leert, later voor kunt gebruiken. Aan het einde van de brugklas kies je één van de vakken (Onderzoek & ontwerpen, Cultuurstroom of Bewegen) om van daaruit je competenties verder te ontwikkelen in de onderbouw.

Bewegen is vanaf dit schooljaar de nieuwe component in het competentieonderwijs. Door middel van keuze, vaste en vrije onderdelen gaan leerlingen bewegend werken aan de vakoverstijgende competenties. Wij zijn de enige school in Roermond die zich expliciet toelegt op de verdieping van Bewegen.

De leerlingen krijgen in de brugklas 2 uur regulier gymles waarin ze een cijfer krijgen en 2 uur bewegen waarin ze werken aan competenties. De lessen Bewegen vinden op dit moment plaats op dinsdag uur 8 en 9, donderdag uur 6 en 7 en vrijdag uur 6 en 7. De afgelopen week hebben de leerlingen lijsten ontvangen waarop staat, waar ze ingedeeld zijn. Alle activiteiten vinden plaats op het EMS-terrein.

koen-3.jpg

 

koen-2.jpg

 

koen.jpeg

Keuzeblok bewegen