20 juli 2020

Fietspad

Op korte termijn wordt er een nieuwe fietsingang met aansluitend fietspad aangelegd op het schoolterein. Hierdoor worden fietsers, komend vanaf het centrum van Roermond, eerder gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. De gemeente Roermond gaat tevens op de toegangsweg naar de school een aantal veiligsheidsverhogende aanpassingen realiseren. Om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, worden door de school 20 extra plekken gerealiseerd. Hiermee zitten we ruim boven de norm voor onderwijsinstellingen.

Fietspad