Maatwerk voor topsporters

Op ROER College Schöndeln bieden we verrijking aan op het gebied van bèta, cultuur en bewegen. De focus op meer bewegen, in combinatie met schoolbrede aandacht voor talentontwikkeling, maakt dat leerlingen die sport beoefenen op een hoog niveau op onze school gebruik kunnen maken van extra faciliteiten. Dit topsportvriendelijke beleid heeft als doel om voor de leerling het intensief beoefenen van sport te verenigen met een goede schoolloopbaan.

Bij de uitvoering worden wij ondersteund door het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT). Hier is ook voor de sporters bruikbare informatie te vinden, bijvoorbeeld welke criteria er zijn om in aanmerking te komen voor maatwerk. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en benodigde stappen om afspraken te kunnen maken, neem contact op met de coördinator topsport, de heer M. (Martin) Geurkink, bereikbaar via m.geurkink@roercollege.nl

OI001513.jpg