Introductie vwo 3 t/m 6

Introductie vwo 3

Leerlingen van vwo 3 worden op dinsdag 7 september om 08.30 uur verwacht voor een kennismaking met de mentor. A3A wordt verwacht in lokaal R013, A3B/G3A in lokaal R012. Tot 10.30 uur:

 • wordt er samen met de klas en de mentor gewerkt aan wat iedereen in het schooljaar wil bereiken en aan klassendoelen. 
 • wordt er een voorlichting van de decanen gehouden over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), omdat in dit schooljaar een profiel gekozen gaat worden. 
  Schema LOB lokaal 215
  A3A lesuur 1
  A3B/G3A lesuur 2
 • worden er foto’s gemaakt. Draag liever geen zwarte, witte of lichtblauwe bovenkleding.
 • wordt de rest van het introductieprogramma met de leerlingen doorgenomen. 

Opnameschema schoolfotograaf

A3a di 7-9 09.40 - 10.00u R005
A3b/G3a di 7-9 08.40 - 09.00u R002

Om 11:00 uur staat er een leuke activiteit gepland met een gezellige, gezamenlijke afsluiting van de dag.

Op woensdag 8 september wordt een deel van de leerlingen in de ochtend door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. Op donderdag 9 september wordt de rest van de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. 

Voor ouders/verzorgers van vwo 3 is een algemene ouderavond gepland op dinsdag 28 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie vwo 4

Leerlingen van vwo 4 worden op dinsdag 7 september om 11.00 uur verwacht voor een kennismaking met de mentor en een leuke activiteit. Aansluitend wordt een lunch aangeboden en is er een gezamenlijke afsluiting met de eigen mentor. Tijdens deze mentorles zal o.a. informatie gegeven worden over de gang van zaken op de vierde klas. Leerlingen worden volgens onderstaande indeling bij de mentor verwacht:

 • Dhr. Geurkink in lokaal 203
 • Dhr. Geelen in lokaal 204
 • Dhr. van Doorn in lokaal 205
 • Mevr. Rijk in lokaal 206
 • Dhr. Segers in lokaal 207

Op woensdag 8 september kunnen leerlingen door de mentor worden uitgenodigd voor kennismakingsgesprekken. Verder gaan de klassen op de foto. Kom daarbij op tijd en draag liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. De klas gaat eerst op de foto in de hal van het R-gebouw, daarna worden de portretfoto’s gemaakt in R002 of R005:

 • V4a om 10.40 uur in R002
 • V4b om 10.00 uur in R005
 • V4c om 11.00 uur in R002
 • V4d om 11.00 uur in R005

Om 11.45 uur worden leerlingen in de aula verwacht voor een voorlichting van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en aansluitend, alsook op donderdag 9 september, is er tenslotte nog ruimte voor kennismakingsgesprekken met de mentor. Hiervoor worden leerlingen uitgenodigd door de mentor.

Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van vwo 4 is een algemene ouderavond gepland op dinsdag 28 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Introductie vwo 5

De leerlingen van vwo 5 worden op dinsdag of woensdag volgens onderstaand schema verwacht bij Café Beugelbaan Braam voor kennismaking met de mentor en een leuke activiteit incl. lunch:

Dinsdag 7 september:

 • 10.00-12.00 uur: Kennismaking en activiteit mentorgroepen mevr. van der Schaft en dhr. Palmen
 • 12.00-13:00 uur: Gezamenlijke lunch mentorgroepen mevr. van der Schaft, dhr. Palmen en dhr. Bormans
 • 13.00-15.00 uur: Kennismaking en activiteit mentorgroep dhr. Bormans

Woensdag 8 september:

 • 10.00-12.00 uur: Kennismaking en activiteit mentorgroep dhr. Jennissen
 • 12.00-13:00 uur: Gezamenlijke lunch mentorgroepen dhr. Jennissen en dhr. Pomp
 • 13.00-15.00 uur: Kennismaking en activiteit mentorgroep dhr. Pomp

Op woensdag 8 september gaan de leerlingen ook op de foto. Kom daarbij op tijd en draag liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. De klas gaat eerst op de foto in de hal van het R-gebouw, daarna worden de portretfoto’s gemaakt in R002 of R005:

 • V5a om 08.30 uur in R002
 • V5b om 08.30 uur in R005
 • V5c om 08.50 uur in R002
 • V5d om 08.50 uur in R005

De uitleg van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) zal plaatsvinden in de eerste lesweek. Hier worden leerlingen bij de start van het schooljaar nader over geïnformeerd.

Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van vwo 5 is een algemene ouderavond gepland op woensdag 29 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Introductie vwo 6

Op woensdag 8 september gaan de leerlingen eerst op de foto (de mentorgroep van mevrouw Graef wordt om 11.30u verwacht in lokaal r111). Kom daarbij op tijd en draag liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. De klas gaat eerst op de foto in de hal van het R-gebouw, daarna worden de portretfoto’s gemaakt in R002 of R005:

 • V6a om 12.00 uur in R002
 • V6b om 12.00 uur in R005
 • V6c om 12.20 uur in R002

Vervolgens op woensdag om 12.45 uur worden leerlingen in de aula verwacht voor een voorlichting van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Om 13.30 uur wordt er een lunch aangeboden, bij goed weer in de tuin, en de dag wordt afgesloten met de groepsfoto van vwo 6 om 15.00 uur. Verzamel hiervoor bij de trappen bij de sportvelden.

Op donderdag 9 september worden leerlingen om 08.30 uur op school verwacht om, volgens onderstaand schema, aan de slag te gaan met het profielwerkstuk tot 10.00 uur. Dhr. Thissen, de nieuwe coördinator van het profielwerkstuk, zal kort aanwezig zijn om enkele aandachtspunten aan te stippen en vragen te beantwoorden. 

 • V6a om 08.30 uur in lokaal 121
 • V6b om 08.30 uur in lokaal 122
 • V6c om 08.30 uur in lokaal 124

Vanaf 10.00 uur kun je tenslotte door de mentor worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van vwo 6 is een algemene ouderavond gepland op woensdag 29 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Het verhaal achter de school.


Alles over onze school

 Download brochure