Introductie vwo 3 t/m 6

Introductie vwo 3

Leerlingen van vwo 3 worden op dinsdag 29 augustus om 10.00 uur op school verwacht voor een kennismaking met de mentor:

·         A3A wordt verwacht in lokaal R111

·         A3B wordt verwacht in lokaal R112

·         G3A wordt verwacht in lokaal R114

Na de introductieles en een kennismakingsactiviteit is er van 11:30-12:30 uur tijd voor pauze en om te verplaatsen naar het centrum van Roermond. Vanaf 12:30-14:00 uur staat daar een gezellige activiteit op de planning die gezamenlijk feestelijk wordt afgesloten.

Op woensdag 30 augustus zal de mentor individuele kennismakingsgesprekken inplannen met de leerlingen. Deze vinden plaats in lokalen R112 (A3A), R012 (A3B) en R102 (G3A). Hiervoor ontvangen leerlingen nog een uitnodiging van de mentor. Los daarvan worden leerlingen op school verwacht voor een voorlichting van de decaan over LOB (loopbaanoriëntatie en - begeleiding) en voor de schoolfoto’s. Dit verloopt volgens onderstaande schema’s:

LOB-voorlichting:

·         A3A wordt voor de LOB-voorlichting van 11:15-12:00 uur verwacht in lokaal R114.

·         A3B wordt voor de LOB-voorlichting van 12:00-12:45 uur verwacht in lokaal R114.

·         G3A wordt voor de LOB-voorlichting van 13:30-14:15 uur verwacht in lokaal R114.

Schoolfoto’s:

·         A3A wordt om 13:00 uur verwacht bij lokaal R006.

·         A3B wordt om 13:10 uur verwacht bij lokaal R006.

·         G3A wordt om 13:20 uur verwacht bij lokaal R006.

Op donderdag 31 augustus starten de lessen.

Voor ouders/verzorgers van vwo 3 is een algemene ouderavond gepland op maandag 18 september om 19:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie vwo 4

Leerlingen van vwo 4 worden op dinsdag 29 augustus om 09:30 uur op school verwacht voor een activiteit op onze sportvelden. Daarbij is het belangrijk om kleding te dragen die vies mag worden. Leerlingen dienen verder zorg te dragen voor hun eigen lunch. Deze activiteit duurt tot omstreeks 14:00 uur.

Op woensdag 30 augustus worden leerlingen om 10:15 uur op school verwacht in de aula. De decaan zal de leerlingen op dat moment voorlichten over wat ze gedurende het schooljaar kunnen verwachten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Aansluitend van 10:45 tot 11:30 uur vindt per mentorgroep de openingsles plaats in onderstaande lokalen:

·         Mentorgroep de heer Geurkink in lokaal R003

·         Mentorgroep de heer Crützen in lokaal R004

·         Mentorgroep mevrouw Rijk in lokaal R101

·         Mentorgroep de heer Moonen in lokaal 106

·         Mentorgroep de heer Segers in lokaal 107

Na de mentorles is er pauze en zullen per stamklas de schoolfoto’s worden gemaakt volgens onderstaand schema:

·         V4A wordt om 11:30 uur verwacht bij lokaal R006.

·         V4B wordt om 12:00 uur verwacht bij lokaal R006.

·         V4C wordt om 12:10 uur verwacht bij lokaal R006.

Vervolgens starten we om 12:30 uur met een sessie waarin leerlingen de bestelde iPads zullen ontvangen. Dit vindt plaats in lokaal R013/R014. Er zullen ook wat praktische tips en tricks worden gedeeld over het omgaan en werken met de iPad. 

Tenslotte kunnen leerlingen aansluitend al worden uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek met de mentor. Hier ontvangen leerlingen van de mentor informatie over.

Op donderdag 31 augustus starten de lessen.

Voor ouders/verzorgers van vwo 4 is een algemene ouderavond gepland op maandag 18 september om 20:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie vwo 5

Voor de leerlingen van vwo 5 staan op dinsdag 29 augustus nog geen activiteiten gepland. Op woensdag 30 augustus worden leerlingen om 13:00 uur verwacht bij Café & Beugelbaan BRAAM. Het adres is Dokter Leurszijstraat 20 in Roermond. Hier vindt tot omstreeks 16:00 uur een gezellige kennismakingsactiviteit plaats die begeleid wordt door de mentoren.

Op donderdag 31 augustus starten de lessen en worden de schoolfoto’s gemaakt volgens onderstaand schema:

V5A wordt om 11:10 uur verwacht bij lokaal R006.
V5B wordt om 11:20 uur verwacht bij lokaal R006.
V5C wordt om 11:30 uur verwacht bij lokaal R006.
Voor ouders/verzorgers van vwo 5 is een algemene ouderavond gepland op dinsdag 19 september om 19:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie vwo 6

Leerlingen van vwo 6 worden op dinsdag 29 augustus om 10:45 uur verwacht bij Weerstand Roermond voor een interessante en gezellige startactiviteit. Het adres is Bredeweg 10 in Roermond en het verzamelpunt is vooraan bij de poort. Voor leerlingen is het belangrijk om een eigen mok mee te nemen! Deze activiteit duurt tot omstreeks 13:00 uur.

Op woensdag 30 augustus worden leerlingen om 09:30 uur op school verwacht in de aula alwaar ze een voorlichting krijgen van de decaan over wat ze gedurende het schooljaar kunnen verwachten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Aansluitend van 10:00-12:30 uur gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met het profielwerkstuk onder begeleiding van de mentoren en zal mevrouw Larik als coördinator een aantal aandachtspunten bespreken. Voor deze werksessie is het belangrijk dat leerlingen, indien mogelijk, een eigen device meenemen. Er zijn waar nodig ook Chromebooks van school beschikbaar. Leerlingen worden voor het werken aan het profielwerkstuk verwacht in onderstaande lokalen:

Mentorgroepen van de heer Palmen en mevrouw Koeman in lokaal R104
Mentorgroepen van de heer Segers en mevrouw Jonkman in lokaal R105
Mentorgroep van mevrouw Pereij in lokaal R113
Het is voor het vervolgproces omtrent het profielwerkstuk belangrijk om twee zaken zelf vooraf te controleren:

Ben je ingedeeld bij een begeleider en heb je daar een afspraak mee gehad?
Heb je feedback gekregen op het door jou ingeleverde plan van aanpak?
 

Wanneer één van de hierboven genoemde zaken niet op orde is, stuur dan z.s.m. een

mail naar d.larik@roercollege.nl.

Op donderdag 31 augustus starten de lessen en worden de schoolfoto’s gemaakt volgens onderstaand schema:

V6A wordt om 11:40 uur verwacht bij lokaal R006.
V6B wordt om 11:50 uur verwacht bij lokaal R006.
Voor ouders/verzorgers van vwo 6 is een algemene ouderavond gepland op dinsdag 19 september om 20:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

 

 

Het verhaal achter de school.


Alles over onze school

 Download brochure