Introductie havo 3 t/m 5

Introductie havo 3

Leerlingen van havo 3 worden op dinsdag 7 september om 8.30 uur verwacht voor een kennismaking met de mentor. H3A in lokaal 121, H3B in lokaal 024 en H3C in lokaal 122. Tot 12.30 uur:

 • wordt er samen met de klas en de mentor gewerkt aan wat iedereen in het schooljaar wil bereiken en aan klassendoelen. 
 • wordt er een voorlichting van de decanen gehouden over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), omdat in dit schooljaar een profiel gekozen gaat worden. 
  Schema LOB lokaal 215
  H3A lesuur 4
  H3B lesuur 5
  H3C lesuur 3
 • worden er foto’s gemaakt. Draag liever geen zwarte, witte of lichtblauwe bovenkleding.
 • wordt de rest van het introductieprogramma met de leerlingen doorgenomen. 

Opnameschema schoolfotograaf

H3a di 7-9 10.00 - 10.20u R002
H3b di 7-9 08.40 - 09.00u R005
H3c di 7-9 09.40 - 10.00u

R002

Op woensdag 8 september worden een deel van de leerlingen in de ochtend door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. Om 12.00 uur zal er voor alle leerlingen een lunch geregeld zijn in de vorm van een barbecue. Aansluitend aan deze lunch gaan de leerlingen onder begeleiding van hun mentor aan de slag met een leuke activiteit die de samenwerking bevordert. De verwachting is dat deze dag om 14.30 uur klaar is. 

Op donderdag 9 september worden de rest van de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. 

Voor ouders/verzorgers van havo 3 is een algemene ouderavond gepland op maandag 20 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie havo 4 

Leerlingen van havo 4 worden op dinsdag 7 september om 11.30 uur verwacht voor een kennismaking met de mentor:

 • mw. Eliasz in lokaal 221
 • mw. Gringuillard in lokaal 007
 • dhr. van Hoof in lokaal 231
 • dhr. Mestrom in lokaal 213
 • mw. Mokveld in lokaal 232
 • dhr. Bisschops in lokaal 233

Na een openingsles en een door school aangeboden lunch gaan de leerlingen een activiteit in de stad doen. Kom dus met de fiets en draag makkelijk schoeisel. De verwachting is dat deze dag om 15.30 uur klaar is.

Op woensdag 8 september gaan de klassen op de foto, kom op tijd en draag liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. De klas gaat eerst op de foto in de hal van het R-gebouw, daarna worden de portretfoto’s gemaakt in R002 of R005:

 • H4a om 10.00 uur in R002
 • H4b om 10.00 uur in R005
 • H4c om 10.20 uur in R002
 • H4d om 10.20 uur in R005

Om 10.45 uur is in de aula een voorlichting van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Gedurende de rest van de dag wordt een deel van de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. 

Op donderdag 9 september worden de overige leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. 

Voor ouders/verzorgers van havo 4 is een algemene ouderavond gepland op maandag 20 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Introductie havo 5

Op dinsdag 7 september worden leerlingen van havo 5 door hun mentor uitgenodigd voor een individueel startgesprek. Hou je schoolmail in de gaten en houd hier rekening mee. 

Op woensdag 8 september worden de leerlingen om 8.30 uur verwacht voor een voorlichting van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de aula. Vervolgens gaan de klassen op de foto, draag daarvoor liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. De klassenfoto wordt gemaakt in de hal van het r-gebouw. De portretfoto’s in R002 of R005:

 • H5a om 9.20 uur in R002
 • H5b om 9.20 uur in R005
 • H5c om 9.40 uur in R002
 • H5d om 9.40 uur in R005
 • Groepsfoto Havo 5 om 15.30 uur

Direct aansluitend gaan de leerlingen ontspannend naar de film bij Foroxity. Kom dus met de fiets! Na de film is er vrije tijd, die de leerlingen zelf kunnen invullen. Om 15.30 uur zal nog een groepsfoto gemaakt worden van alle H5-leerlingen, verzamel ruim op tijd bij de trappen bij de sportvelden.  

Op donderdag 9 september worden de leerlingen om 10.00 uur verwacht, waarbij ze volgens onderstaand schema een aantal activiteiten doorlopen: 

mentorgroep 10.00u 11.00u 12.00u 13.00u 14.00u
mw. Geenen blus B02 pauze pws 107 ehbo 117 mtu B01
mw. Gehlen mtu B01 blus B02 pauze pws 107 ehbo 117
mw. Larik ehbo 117 mtu B01 blus B02 pauze pws 107
mw. Severins pws 107 ehbo 117 mtu B01 blus B02 pauze
dhr. Thissen pauze pws 107 ehbo 117 mtu B01 blus B02

Voor ouders/verzorgers van havo 5 is een algemene ouderavond gepland op donderdag 23 september. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 


 

Het verhaal achter de school.


Alles over onze school

 Download brochure