Introductie havo 3 t/m 5

Introductie havo 3

Het schooljaar start voor havo 3 met twee introductiedagen op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus.

Dinsdag 29 augustus

Op dinsdag 29 augustus wordt gestart om 8:30 uur, met een kennismaking met de mentor:

 • H3a in lokaal 205, bij mw. Schilperoort,
 • H3b in lokaal 203, bij dhr. Helgers,
 • H3c in lokaal 204, bij mw. Jovanovic en dhr. van Straeten,
 • H3d in lokaal 206, bij mw. Zonneveld.


Na deze kennismaking wordt er een voorlichting van de decanen gehouden over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), omdat in dit schooljaar een profiel gekozen gaat worden. Aansluitend daaraan wordt er samen met de klas en de mentor gewerkt aan wat iedereen in het schooljaar wil bereiken en aan klassendoelen. 

Na de lunch, die jullie zelf meenemen, wordt er nog een teambuilding activiteit op het terrein gedaan. 

woensdag 30 augustus 

Op woensdag 30 augustus worden de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek.

 • H3a in lokaal 205, 
 • H3b in lokaal M01, 
 • H3c, de leerlingen van mw. Jovanovic, in lokaal 117,
 • H3c, de leerlingen van dhr. van Straeten, in lokaal 125,
 • H3d in lokaal R002, bij mw. Zonneveld.

Ouderavond

Voor ouders/verzorgers van havo 3 is een algemene ouderavond gepland op donderdag 14 september om 19:30. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond. 

Introductie havo 4 

Het schooljaar start voor havo 4 met twee introductiedagen op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus.

dinsdag 29 augustus

Op dinsdag 29 augustus wordt gestart om 8:30 uur, met een kennismaking met de mentor:

 • dhr. Bisschops in lokaal 122,
 • dhr. Cox in lokaal 221,
 • mw. Eliasz in lokaal 125,
 • mw. Thissen in lokaal R002,
 • dhr. Gubbels in lokaal B02,
 • dhr. Mestrom in lokaal 215,
 • dhr. Raven in lokaal R103,
 • mw. Timmermans in lokaal R102. 

Na deze introductie worden de leerlingen verwacht voor een voorlichting van de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). 

Daarna worden de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek in hetzelfde lokaal. 

woensdag 30 augustus 

Van 09:30 uur tot 14:00 uur worden alle leerlingen op het sportveld verwacht voor een bootcamp-activiteit. Zorg voor sportieve kleding en een lunch. 

ouderavond

Voor ouders/verzorgers van havo 4 is een algemene ouderavond gepland op woensdag 13 september om 19:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Introductie havo 5

Het schooljaar start voor havo 5 met twee introductiedagen op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus.

dinsdag 29 augustus

Op dinsdag 29 augustus  worden de leerlingen om 9:00 uur in de aula verwacht voor een voorlichting door de decanen over loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Om 9.30 volgt een openingsles door de mentor:

 • Mw. Geenen in lokaal 232,
 • Mw. Gringuillard in lokaal R111,
 • Mw. Kool in lokaal R015.
 • Mw. Larik in lokaal 233,
 • Mw. Severins in lokaal R012,
 • Dhr. Thissen in lokaal 231

Na een korte pauze wordt er van 10:00 tot 13:00 in het Leercentrum gewerkt aan het profielwerkstuk, waarna om 13:00 uur de bioscoop bezocht wordt. Zorg er dus voor dat je op de fiets komt! 

woensdag 30 augustus 

Op woensdag 30 augustus worden de leerlingen door hun mentor uitgenodigd voor een individueel (kennismakings)gesprek:

 • Mw. Geenen in lokaal 213,
 • Mw. Gringuillard in lokaal R006,
 • Mw. Kool in lokaal 122.
 • Mw. Larik in lokaal 207,
 • Mw. Severins in lokaal 233.

ouderavond

Voor ouders/verzorgers van havo 5 is een algemene ouderavond gepland op woensdag 13 september om 20:00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Wij informeren u na de vakantie over de exacte opzet en organisatie van deze ouderavond.

Op donderdag 31 augustus starten de lessen. 

 

 

Het verhaal achter de school.


Alles over onze school

 Download brochure